Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-12

Respiratorius: Valberedningens förslag avseende val och arvodering av styrelse inför årsstämman i Respiratorius AB (publ...

Inför årsstämman den 19 maj 2020 i Respiratorius AB (publ) har
valberedningen framlagt sitt förslag avseende val och arvodering av
styrelse. Valberedningen föreslår att Christer Fåhraeus, Kristina
Drott, Sarah Fredriksson, Ingemar Kihlström, Olov Sterner och Anna
Törner omväljs som styrelseledamöter samt att Christer Fåhraeus
omväljs som styrelseordförande.

Valberedningen har bestått av Christer Fåhraeus (ordförande),
representerande Fårö Capital AB, Johan Drott, representerande
Valcuria Holding AB och Hans Harvig, representerande eget innehav.

Inför årsstämman har valberedningen föreslagit att:

- styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter;

- Christer Fåhraeus, Kristina Drott, Sarah Fredriksson, Ingemar Kihlström, Olov Sterner och Anna Törner omväljs som styrelseledamöter; och

- Christer Fåhraeus omväljs som styrelseordförande.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns i
årsredovisningen samt på bolagets hemsida (www.respiratorius.com).

Valberedningen föreslår vidare att styrelsearvode ska utgå med 130 000
kronor till styrelseordföranden (oförändrat gentemot föregående år)
samt med vardera 80 000 kronor till övriga styrelseledamöter
(oförändrat gentemot föregående år).

Som framgick av kallelsen till årsstämman har valberedningen
föreslagit att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i
enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Det noteras att årsstämman
2019 valde Crowe Horwath Osborne AB till revisor för tiden intill
årsstämman som hålls under 2022.

Årsstämman hålls tisdagen den 19 maj 2020 kl. 16:00 på Medicon Village
i huvudbyggnaden The Spark, konferensrum Shariance, Scheeletorget 1,
Lund.

För att underlätta för aktieägare att utöva sin rösträtt vid
årsstämman har styrelsen för Respiratorius AB (publ) beslutat att
möjliggöra förhandsröstning vid årsstämman den 19 maj 2020. Formulär
för förhandsröstning och anvisningar kring hur förhandsröstning ska
ske finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.respiratorius.com).
Formuläret för förhandsröstning ska vara bolaget tillhanda senast
måndagen den 18 maj 2020. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom
förhandsröstning behöver fortfarande separat anmäla sig till
årsstämman enligt instruktionerna i kallelsen till årsstämman.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners
försorg, för offentliggörande den 12 maj 2020.

Johan Drott

VD Respiratorius AB

+46 709-22 41 40

johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition
att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer,
kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom
innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad
diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/respiratorius/r/valberedningens-forslag-avsee...
https://mb.cision.com/Main/10477/3109338/1246104.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.