Du är här

2017-12-15

Rezidor Hotel Group: HNA TOURISM GROUPS INNEHAV I REZIDOR

Med anledning av ryktena på marknaden om att Rezidors största aktieägare HNA
Tourism Group Co., Ltd. (" HNA Tourism Group") ska ha avyttrat ett stort
antal Rezidor-aktier, har Rezidor erhållit följande information från HNA
Tourism Group, vilken Rezidor har valt att offentliggöra genom ett
pressmeddelande för att klargöra informationen om HNA Tourism Groups innehav,
eftersom den skiljer sig från den information som kan utläsas i den av
Euroclear Sweden förda aktieboken.

"HNA Tourism Group innehar för närvarande 119 567 553 aktier, motsvarande 70,4
procent av aktierna i Rezidor.[1] HNA Tourism Group har ingått ett låneavtal
med en långivare, enligt vilket 10 600 000 av HNA Tourism Groups aktier i
Rezidor har ställts som säkerhet för lånet. De pantsatta aktierna har, i
enlighet med låneavtalet, överförts till långivarens värdepapperskonto.
Aktierna kommer att återföras till HNA Tourism Group när full betalning för
lånet har erlagts. Enligt låneavtalet åtar sig långivaren att inte rösta för
de pantsatta Rezidor-aktierna.

När en långivare åtar sig att inte utöva rösträtterna för de aktier som har
tagits emot som säkerhet, ska aktierna enligt svensk rätt inte räknas till
långivarens innehav, utan aktierna ska fortsättningsvis räknas till
aktieägarens innehav. Det uppkommer således inte en flaggningsskyldighet i
den nu aktuella situationen, varken för långivaren som innehar säkerheten
eller för aktieägaren. I samband med bedömningen av förevarande situation har
HNA Tourism Group erhållit råd från sin svenska legala rådgivare att
flaggningsskyldighet inte föreligger, vilket har bekräftats genom
konsultation med Finansinspektionen som stödjer denna analys.

HNA Tourism Group kan komma att ingå avtal med långivaren, eller med någon
annan, som kan medföra att ytterligare Rezidor-aktier pantsätts."

***

För ytterligare information, vänligen kontakta:

The Rezidor Hotel Group
Knut Kleiven, Deputy President&CFO
knut.kleiven@rezidor.com

HNA Tourism Group
Sard Verbinnen&Co
Elizabeth Smith
esmith@SARDVERB.com

Denna information är sådan information som Rezidor Hotel Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 15 december 2017 kl. 16.20 CET.
---------------------------------------
[1]Beräknat på det totala antalet utestående aktier (171 166 316). Rezidor
innehar 3 222 541 egna aktier.

Pressmeddelande (PDF)
http://hugin.info/142138/R/2156378/828800.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Rezidor Hotel Group via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.