Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-29

RhoVac: RhoVac erhåller godkännande i Finland för start av klinisk fas IIb-studie

RhoVac AB ("RhoVac") meddelar idag, den 29 oktober 2019, att bolaget
erhållit godkännande av FIMEA (Finnish Medicines Agency) för start av
IIb-studie i prostatacancer, en multicenterstudie som har
beteckningen RhoVac-002 ("BRaVac"). Fas IIb-studien är en
internationell, multicenterstudie, som förväntas rekrytera minst 175
patienter i sex europeiska länder (Danmark, Finland, Sverige,
Storbritannien, Belgien och Tyskland), samt USA.

BRaVac är en randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblindad
studie, med det primära studiemålet att utvärdera om behandling med
läkemedelskandidaten RV001 kan förhindra eller begränsa utveckling av
cancer, mätt som en begränsad utveckling av PSA (Prostate Specific
Antigene) hos prostatacancerpatienter jämfört med kontrollgruppen
(placebogruppen). Fas IIb-studien är en internationell
multicenterstudie, som förväntas rekrytera minst175 patienter i sex
europeiska länder (Danmark, Finland, Sverige, Storbritannien, Belgien
och Tyskland), samt USA. Ambitionen är att alla patienter ska vara
rekryterade mot slutet av Q3 2020. Resultatrapporteringen avseende
det primära målet i studien förväntas under H2 2021. RhoVac har efter
att ha erhållit godkännande från FIMEA godkännande i två länder,
Danmark och Finland.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Månsson - VD, RhoVac AB

Telefon: +46 73 751 72 78

E-post: info@rhovac.com

Denna information är sådan att RhoVac AB är skyldigt att offentliggöra
den enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen skickades
för publicering, genom förmedling av den kontaktperson som anges
ovan, den 29 oktober 2019.

Om RhoVac AB

RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags
regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för
läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som
nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget
i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de
tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första
kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001
har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det
förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det
starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Därför
startar RhoVac omgående en större klinisk fas IIb studie som kommer
att inkludera minst 175 patienter med prostatacancer. Studien, som
beräknas slutföras 2021, är designad för att med statistisk
signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra
sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot
primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information
finns på www.rhovac.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/rhovac/r/rhovac-erhaller-godkannande-i-finlan...
https://mb.cision.com/Main/13747/2929902/1131754.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.