Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-04

Ripasso Energy AB: Ripasso Energy AB (publ): Bokslutskommuniké 2018

Miljöteknikföretaget Ripasso Energy AB publicerar idag sin
bokslutskommuniké för 2018.

Det svenska miljöteknikföretaget Ripasso Energy AB publicerar idag sin
bokslutskommuniké för perioden 2018-10-01 - 2018-12-31. Rapporten
finns i sin helhet tillgänglig på företagets hemsida för nedladdning.
Bland väsentliga händelser under perioden märks:

· Ripasso Energy AB tecknade en avsiktsförklaring med Glencore om
installation av minst 44 och högst 136 PWR BLOK i Sydafrika. Värdet
uppgår till mellan 240 och 740 MSEK (22-68 MEUR) och minskar
koldioxidutsläppen med mellan 154 000 och 476 000 ton/år. Projektet
kan bli det största "waste-to-energy (WtE)"-projektet i sitt slag som
genomförts Afrika. Hela företagets organisation har förstärkts med
rekryteringar till såväl ledningsgrupp, utvecklings- och
produktionsteam, samt egen försäljningsorganisation i Sydafrika.
Bolaget står nu väl rustat att leverera både beställda och förväntade
framtida projekt.

· Styrelsen för Ripasso Energy AB beslutade att kalla till extra
bolagsstämma den 16 januari 2019 med förslag om att genomföra en
emission av konvertibler om högst 79 505 021 kronor med
företrädesrätt för befintliga aktieägare.

· Bolaget anställde Sven Ljungberg som Chief Communication Officer.
Rekryteringen är ett led i att förstärka den egna organisationen och
att anpassa bolaget inför planerad notering på reglerad marknad. Sven
kommer närmast från egen konsultverksamhet och arbetade innan dess
som kommunikations- och varumärkeschef på Skandia i många år.

· Bolaget lämnade in en patentansökning avseende företagets produkt
PWR BLOK 400-F till det europeiska patentverket (EPO). Ansökan avser
ett system för central kontroll och reglering av arbetsgasen i varje
stirlingmotor inom ett PWR BLOK och gör produkten billigare att
tillverka och förbättrar produktens effektivitet.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Gunnar Larsson, VD, ir@ripassoenergy.com

Om Ripasso Energy

Ripasso Energy är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008
för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att
omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika
lösningar för elproduktion till rekordlåga priser jämfört med andra
klimatsmarta och hållbara alternativ. Ripasso Energys stirlingmotor
hanterar ett brett spektrum av bränslen och i företagets senaste
produkt, PWR BLOK 400-F, omvandlas industriella rest- och fackelgaser
till elektrisk energi med hög effektivitet. Bolaget är listat i
Sverige (NGM Nordic MTF), samt kan handlas på Börse Stuttgart i
Tyskland. Läs mer på www.ripassoenergy.com.

Denna information är sådan information som Ripasso Energy är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 4 februari 2019 kl. 11:00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ripasso-energy-ab/r/ripasso-energy-ab--publ--b...
https://mb.cision.com/Main/14881/2731201/985321.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.