Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-23

S2Medical AB: Rättelse och komplettering av tidigare utskickat pressmeddelande S2Medical AB (publ): Delårsrapport för fö...

Rättelsen avser att pressmeddelandet innehöll en hänvisning till fel
regelverk.

Rätt hänvisning skall vara:

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som S2Medical AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
(EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23/5 2019 kl. 08:00.

Delårsrapporten var inte korrekt bilagd i tidigare pressmeddelande men
är nu bilagd till detta pressmeddelande.

Pressmeddelandet saknade information enligt Nasdaq First Norths
regelverk. Nedan följer kompletterande information:

FINANSIELL UTVECKLING

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Omsättningen för kvartal 1 uppgick till 0,4 (0,2) MSEK, vilket är
hänförligt till en ökad orderingång under första kvartalet.

Rörelseresultat (EBIT) för kvartal 1 uppgick till -3,8 (-2,3) MSEK, en
minskning med 1,5 MSEK. Minskningen är hänförlig till ökade kostnader
för bolaget på grund av ökad aktivitet. Rörelsemarginalen uppgick
till -910 (-1 277) procent.

Resultat efter skatt för kvartal 1 uppgick till -3,8 (-2,4) MSEK.
Minskningen i resultat jämfört med samma period föregående år beror
på att kostnaderna för bolagets aktiviteter ökade mer än omsättningen
under det första kvartalet.

Vinst per aktie för kvartal 1 uppgick till -0,34 (-647,47). Resultat
per aktie efter full utspädning av utestående teckningsoptioner för
kvartal 1 uppgick till -0,32 (-611,10).

FINANSIELL STÄLLNING

Bolagets finansiella ställning och likviditet är fortsatt god. Likvida
medel uppgick per balansdagen till 32,2 MSEK jämfört med 36,4 MSEK
vid periodens ingång. Eget kapital uppgick till 39,8 MSEK, jämfört
med 43,5 MSEK vid periodens ingång. Soliditeten uppgick vid periodens
slut till 90 procent. Intäktsökningen under kvartalet är hänförligt
till en ökad försäljning som är ett resultat av större investeringar
inom sälj och marknadsföring.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som S2MedicalAB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
(EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23/52019 kl. 13:23.

Certified Adviser

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är
bolagets certified adviser.

Övrigt

Aktiens kortnamn: S2M
Aktiens ISIN-kod: SE0011725084

Petter Sivlér - CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Om S2Medical
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och
säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen
med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat
eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra
brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och
därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso-
och sjukvården.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/s2medical-ab/r/rattelse-och-komplettering-av-...
https://mb.cision.com/Main/17719/2823566/1050708.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.