Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-14

SaltX Technology Holding AB: Komplettering: SaltX fokusering på storskalig energilagring - EnerStore - leder till nedskrivn...

Kompletteringen avser hänvisning till EU:s
marknadsmissbruksförordning.

Energilagringsbolaget SaltX Technology - listat på Nasdaq First North
Premier - har beslutat att genomföra nedskrivningar uppgående till
sammantaget 63 mkr av immateriella tillgångar i övriga
applikationsområden. Detta som en följd av bolagets fokusering på
storskalig energilagring - EnerStore, som beslutades under hösten
2018. I linje med SaltX affärsmodell, kommer bolaget inte i egen regi
att driva utveckling och kommersialisering inom övriga
applikationsområden, utan detta sker genom partners. Bolaget bedömer
då att värdet av applikationsområdena inte har lika stor potential
och gör därför en nedskrivning av balanserade utgifter för utveckling
samt andra immateriella tillgångar. Återstående bokfört värde av
immateriella tillgångar uppgår till 110 mkr, inklusive patent och
varumärken, och motiveras främst av potentialen inom EnerStore, men
även värden inom övriga applikationer, om än i mindre omfattning än
tidigare.

Under de senaste två åren har SaltX successivt skiftat fokus från
applikationer med mindre enheter (produktgrupper inom värme- och
kylprodukter som termiska solfångare, värmepumpar och
luftkonditioneringssystem) till större energilagringsenheter. Det är
där bolaget ser störst potential, dels från ett marknadsperspektiv,
dels ur ett tekniskt perspektiv. De andra applikationerna har
fortfarande betydande potential, dock är tillväxt och potential mer
oförutsägbar - där det tar tid innan färdiga konkurrenskraftiga
produkter kan lanseras.

Dessa projekt drivs vidare, med utgångspunkten att det är
partnerbolagen som tar risken och SaltX erbjuder sitt material och
kunskap i projekten. I och med att SaltX inte längre kommer stå som
projektägare till dessa applikationer anser bolaget att värdet är
osäkrare.

"Att vi minskar värden för övriga applikationsområden, SunCool,
HeatBoost och VerdAcc är en naturlig konsekvens av vår nya inriktning
med fokusering på storskalig energilagring. Den här förändringen
påverkar inte kassan och vår finansiella ställning är fortsatt god",
säger Harald Bauer, tf VD för SaltX Technology.

Bolaget har aktiverat utgifter för utveckling av alla applikationer
sedan över 10 år. Nedskrivningsprövning har skett regelbundet varvid
utgifter för vissa enskilda projekt har tagits bort. I bokslutet 2018
har en större genomgång ägt rum vilket lett till denna nedskrivning.
Återstående bokförda värden består av utgifter för SaltX
grundteknologi, nano-coatat salt, utgifter inom EnerStore, som främst
avser anläggningen i Berlin, samt återstående lägre värden för övriga
applikationer.

För ytterligare information kontakta:
Harald Bauer, tf VD SaltX Technology, tel +46-708 10 80 34

**************************************************

Denna information är sådan information som SaltX Technology är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 14 februari, 2019 kl. 17.45 CET.

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad
energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala
företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och
Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First
North Premier. FNCA Sweden AB,

+46-8-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certified
adviser. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/saltx-technology-holding-ab/r/komplettering--s...
https://mb.cision.com/Main/11067/2741960/991701.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.