Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-03

SBF Bostad AB (publ): SBF Bostad AB (publ) offentliggör beslut om nyemission

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) ("Bolaget") har idag, med stöd av
bemyndigande av årsstämman den 12 april 2019, fattat beslut om
nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsens
avsikt är att tillföra Bolaget kapital för att förvärva ytterligare
hyresfastigheter.

Styrelsen kommer inom kort att inlämna emissionsprospekt till
Finansinspektionen. Emissionen kommer att tillföra Bolaget högst 105
000 000 kronor och öka aktiekapitalet med högst 400 000 kronor.

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen
bedömer att det är till gagn för Bolaget, och därmed aktieägarna, att
sprida investeringsmöjligheten och aktier till en bredare krets samt
att uppnå uppsatta mål för fastighetsförvärv i Bolaget.

VILLKOR OCH TIDSPLAN FÖR NYEMISSIONEN:

· Emissionen skall omfatta högst 2 000 A-aktier.
· Emissionskursen är 52 500 kronor per A-aktie.
· Emissionen kommer att tillföra bolaget högst 105 000 000 kronor
och öka aktiekapitalet med högst 400 000 kronor.

· Teckningstiden är den 14 oktober 2019 till och med den 22 november
2019.

· Sista likviddag är den 4 december 2019.
· Emissionen vänder sig till allmänheten.
· De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

· De nya aktierna omfattas av inlösenförbehåll.
· Första handelsdag av nyemitterade A-aktier på NGM Nordic AIF
beräknas vara den

19 december 2019.
· Emissionsinstitut är Hagberg & Aneborn Fondkommission AB.
Bolaget bildades våren 2016 och har genomfört åtta nyemissioner som
sammanlagt tillfört bolaget ca 437 miljoner kronor. Efter tillträde
av de senaste förvärven, kommer Bolaget att äga fastighetsbestånd om
totalt 810 lägenhet på tio olika orter I Sverige och med en total
uthyrningsbar yta uppgående till drygt 65 000 kvm.

Vi är nöjda med det fastighetsbestånd vi idag innehar och ser med
tillförsikt fram emot att utöka fastighetsportföljen genom förvärv av
väl underhållna fastigheter på intressanta tillväxtorter, kommenterar
VD Daniel Gorosch

SBF Bostad AB (publ) är noterat på NGM Nordic AIF och A-aktien handlas
under kortnamnet SBFBO A.

För ytterligare information kan ni besöka bolagets hemsida
www.sbfbostad.se eller kontakta bolagets VD Daniel Gorosch,
daniel.gorosch@sbffonder.se, mobil 070 148 51 03.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 3 september
2019 kl. 10.30.

SBF Bostad AB (publ)+46 8 667 10 50

SBF Bostad AB (publ)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sbf-bostad-ab--publ-/r/sbf-bostad-ab--publ--o...
https://mb.cision.com/Main/15070/2894923/1099723.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.