Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-12

ScandiDos: Kvartalsrapport för perioden 1 maj 2019 - 31 juli 2019

Första Kvartalet 1 maj 2019 - 31 juli 2019

· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 12,9 (7,1) Mkr, en
ökning med 82% jämfört med motsvarande period föregående år

· Bruttoresultatet för perioden uppgick till 10,7 (7,0) Mkr, en
ökning med 3,7 Mkr

· Bruttomarginalen uppgick till 75% (86%) en minskning med 11%
enheter

· Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för
perioden uppgick till -2.5 (-7,6) Mkr

· Kassaflödet från den löpande verksamheten -0,1 (-3,8) Mkr
· Offentliggjorde emissionsprospekt i maj 2019
· Företrädesemissionen övertecknades i maj 2019
· Vann order på Delta4 Phantom+ MR till UMC Utrecht, viktigt
referenscenter, i juni 2019

· Tog order på Delta4 Discover till Italien, från Ospedale Ivrea i
juni 2019

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

· Förstärkte säljorganisationen med ny VP Sales i augusti 2019
· Kallelse till Årsstämma skickades ut i september
· ScandiDos tidigarelägger rapporten för första kvartalet, skickades
ut i september

VD har ordet

Vi börjar se resultatet av den breddning i produktportföljen som
genomförts och kunde glädjas åt en ökning av försäljningen jämfört
med föregående års kvartal på 5.8 Mkr dvs. 82%. Det här var det
starkaste första försäljningskvartalet på fem år!

Under perioden så hölls konferensen AAPM i USA (The American
Association of Physicists in Medicine), som är den största under
året, för medicinska fysiker. Utställningsbåset var generellt sett
välbesökt och likaså var de tre presentationer som hölls i vår
monter:

· Miami Cancer Institute presenterade sina positiva erfarenheter med
Delta4Phantom+ MR

· University of Wisconsin presenterade kvalitetssäkring med
Delta4Phantom+ och vår HexaMotion av behandling med Accurays
Radixact, dvs. behandling av tumörer som rör sig med andningen där
behandlingsstrålen följer efter målet.

· Vår partner för Delta4TPV presenterade den underliggande
beräkningstekniken i denna kommande produkt.

Under perioden fick vi första beställningen på Delta4Discover till
Italien från Ospedale Ivrea. Detta är en viktig referens för den
italienska marknaden.

Företrädesemissionen som avslutades under perioden efter stort visat
intresse och överteckning, har förstärkt kassan så att ScandiDos kan
fortsätta att utvecklas i hög takt och på ett positivt sätt under
2019/ 2020! Vi hälsar i detta sammanhang två nya storägare i bolaget
välkomna!

Efter periodens utgång så genomfördes en planerad förstärkning av
säljteamet genom att Peter Reinli tillträdde som ny säljchef på
ScandiDos. Peter har lång internationell erfarenhet inom Medicinsk
teknik och har bl.a. jobbat 9 år för Elekta i Asien. Peter är en
driven affärsman med mycket bra nätverk och kulturell erfarenhet både
från USA och Asien, då han under stor del av sitt liv bott utomlands.
Eftersom mycket av tillväxten framöver kommer att ske i Asien så är
detta en viktig förstärkning av organisationen.

Om ScandiDos

ScandiDos har med sin produkt Delta4Phantom+ tagit en ledande roll
inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi
av cancer. Med produkten Delta4Discover har ScandiDos stärkt denna
position genom att på ett unikt sätt möjliggöra stråldosverifiering
även under behandling, vilket ökar kvaliteten och säkerheten i
behandlingen. ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram
ger läkare, fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och
komplicerade behandlingen kan levereras och har levererats såsom
ordinerats.

Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där bl.a.
produktutvecklingen utförs. Försäljning genomförs av säljkontor i
USA, Malaysia och Frankrike, direkt i Norden samt via återförsäljare
i drygt 40 länder. ScandiDos har samarbetsavtal med de två största
terapiföretagen Varian och Elekta som har ScandiDos produkter inlagt
i sina säljsystem.

ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Growth
Market, Stockholm, under koden SDOS. Erik Penser Bank,
(www.penser.se, certifiedadviser@penser.se , tel. +46 8 463 83 00)
anlitas som Certified Adviser.

För ytterligare information om ScandiDos, besök gärna scandidos.com
(http://www.scandidos.com)

Denna information är sådan information som ScandiDos AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12 september 2019 kl. 19:00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/scandidos/r/kvartalsrapport-for-perioden-1-ma...
https://mb.cision.com/Main/9290/2902967/1104980.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.