Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-11

Scandinavian Enviro Systems: Enviro tecknar ytterligare term sheet med TreadCraft Carbon LLC, nu avseende villkor för licen...

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) ("Enviro" eller "Bolaget") har
tecknat ytterligare ett term sheet med TreadCraft Carbon LLC,
Buffalo, NY, USA. Denna andra överenskommelse omfattar de avgörande
delarna av ett licensavtal för rätten att nyttja Enviros teknologi i
en gemensamt ägd anläggning i Buffalo. Sedan tidigare har parterna
kommit överens om de huvudsakliga villkoren för försäljningen av
själva anläggningen.

Det nya avtalet omfattar en delvis omsättningsbaserad licensintäkt som
Enviro bedömer har ett värde på upp till 500 000 EUR per år, under 20
år från det att anläggningen tas i drift.

Som bolaget tidigare kommunicerat beräknas ett slutgiltigt avtal
mellan parterna vara färdigförhandlat under den andra halvan av 2019.
Ett färdigt avtal skulle innebära att Enviro säljer en anläggning
till TreadCraft Carbon LLC till ett värde av mellan 25 och 30
miljoner EUR. I enlighet med Enviros nya strategi avser bolaget att
vara samägare till anläggningen i Buffalo vilket kommer att ske via
ett USA-baserat samriskbolag. Utöver själva köpeskillingen för
anläggningen räknar Enviro också med licensintäkter och utdelning av
framtida vinster via samriskbolaget. För att underlätta etablerandet
av ett samriskbolag har Enviro som tidigare kommunicerats, beslutat
etablera ett holdingbolag i USA.

I det nu undertecknade term sheet som avser villkor för licensavtal är
parterna överens om centrala villkor såsom omfång, giltighetstid,
betalningsmodell, avtalsviten, gällande lag med mera. Det återstår nu
främst förhandlingar kring hur samägandet av återvinningsanläggningen
i Buffalo i delstaten New York ska struktureras. De slutliga avtalen
är samtliga villkorade av finansiering, en process som pågår
parallellt.

Samtliga de övriga anläggningsprojekt som tidigare kommunicerats
utvärderas fortlöpande och är fortfarande aktuella. Det stadigt
ökande marknadsintresset för återvunnen kimrök, rCB, och olja med
högt bio-innehåll kommer att kräva ytterligare anläggningskapacitet
för återvinning av uttjänta fordonsdäck.

Enviro äger och driver en anläggning för återvinning av uttjänta
fordonsdäck i Åsensbruk i Dalsland. Anläggningen har en kapacitet på
6 000 ton uttjänta däck per år. Kimröken från anläggningen används
bland annat för framställning av gummidetaljer till fordonsindustrin
och bland slutkunderna märks bland annat Volvo Cars, Trelleborg Wheel
Systems och Elastomeric.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43,
thomas.sorensson@envirosystems.se

Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11,
urban.folcker@envirosystems.se

Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 733 149 700,
alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros
Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C, 417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11
September2019 kl. 21:35 CEST.

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för
materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en
internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på
en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö
möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning.
Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att
driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål
säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper
kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila
resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg
och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i
Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First
North Growth Market med Mangold Fondkommission,+46 8 503 01 550,
ca@mangold.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/scandinavian-enviro-systems/r/enviro-tecknar-...
https://mb.cision.com/Main/9805/2901839/1104348.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.