Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-22

Scandinavian Enviro Systems: Valberedning inför årsstämma 2020

Valberedningen i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) ("Enviro" eller
"Bolaget") har konstituerats i enlighet med av årsstämman fastställda
principer.

I enlighet med beslut på Enviros årsstämma 2019 skall Bolagets
valberedning inför årsstämman 2020 bestå av fyra ledamöter, varav en
ledamot ska vara styrelsens ordförande som är sammankallande till
första sammanträdet. Övriga tre ledamöter ska utses av de, per sista
bankdagen i september månad, till röstetalet tre största aktieägarna
i bolaget varvid en representant i valberedningen utses av respektive
aktieägare. Avstår aktieägare från att utse ledamot, övergår rätten
att utse ledamot till den till röstetalets storlek närmast följande
aktieägaren. Ordförande i valberedningen ska vara den som vid
valberedningens bildande representerar den röstmässigt största
aktieägaren, såvida valberedningen inte enhälligt beslutar att utse
annan. Vid lika röstetal vid omröstningar i valberedningen har
valberedningens ordförande utslagsröst. Sammansättningen av
valberedningen skall tillkännages senast sex månader före nästa
årsstämma. Inget arvode skall utgå.

Valberedningen har konstituerats i enlighet med av årsstämman
fastställda principer och har följande sammansättning:

· Stefan Winström, representerande Pegroco Invest AB samt Pegroco
Holding AB (valberedningens ordförande)

· Lennart Persson, representerande sig själv
· Stig-Arne Blom, representerande sig själv samt Conatum AB
· Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro
Valberedningens sammansättning sammanfaller med den tidigare
sammansättningen.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till
årsstämman 2020 och kommer att publiceras på Bolagets hemsida.
Årsstämman kommer att hållas i Göteborg den 19 maj 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, VD Enviro, +46 (0)735-10 53 43,
thomas.sorensson@envirosystems.se

Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11,
urban.folcker@envirosystems.se

Alf Blomqvist, Styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700,
alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, ca@mangold.se, +46 8 503 01 550, är Enviros
Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för
materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en
internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på
en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö
möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning.
Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att
driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål
säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper
kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila
resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg
och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i
Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First
North Growth Market med Mangold Fondkommission,+46 8 503 01 550,
ca@mangold.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/scandinavian-enviro-systems/r/valberedning-in...
https://mb.cision.com/Main/9805/2938650/1127662.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.