Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-04-22

SDS: MINSKAD OMSÄTTNING, FÖRBÄTTRAT RESULTAT 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Seamless Distribution Systems, SDS, hade en nettoomsättning om 61,5 miljoner kronor (85,2) under det första kvartalet 2021, en minskning med 27,8 procent jämfört med samma period föregående år.

Ebitda-resultatet uppgick till 13,9 miljoner kronor (12,9) och ebitda-marginalen blev 22,6 procent (15,1%).

Resultat efter skatt uppgick till 3,6 miljoner kronor (3,3) motsvarande 0:40 kronor per aktie (0:43). Totalt kassaflöde uppgick till 0,9 miljoner kronor (-2,2).

"Under första kvartalet fortsatte marknaden att påverkas av pandemin. Operatörerna har visat en något mer restriktiv hållning till investeringar med stramare budgetar. Kortsiktigt har det påverkat även vår verksamhet, men i förlängningen är vår bedömning att det inte kommer att påverka vår för kunden så affärskritiska verksamhet. Vi ser inga större förändringar över året, men vi ser att kunderna hållit tillbaka sina beslut kortsiktigt, vilket delvis förstärkt den för oss normala svårigheten att styra när kunden lägger sin beställning, speciellt när det gäller nya system", skriver vd Martin Schedin i delårsrapporten.
Författare Direkt-SE