Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-04

SealWacs: SEALWACS AB: Företrädesemissionen fulltecknad

Den 30 januari 2020 avslutades teckningstiden i SEALWACS AB:s
("SealWacs") företrädesemission om högst 2 464 216 SEK.
Företrädesemissionen tecknades till cirka 2,46 MSEK, motsvarande en
teckningsgrad om exakt 100 procent. Genom företrädesemissionen
nyemitteras 3 080 270 aktier och SealWacs tillförs cirka 2 464 216
SEK före emissionskostnader om cirka 0,15 MSEK. Avräkningsnotor är
beräknade att skickas ut i morgon, den 5 februari 2020.

VD Sören Sandström kommenterar

"Jag vill tacka alla som, trots avsevärda förseningar i projektet
under de senaste två åren, valt att investera i SealWacs. Med
likviden som bolaget tillförs kan vi nu ta till vara på potentialen
som vi ser för vår produkt SealWacs Sensor och först och främst
genomföra den påbörjade valideringen av produktens funktion och
tillförlitlighet och förutsatt att den blir bra, fortsätta
marknadslanseringen av metoden, först på den svenska marknaden och
därefter utomlands. Vi vet sedan tidigare att det finns ett klart
intresse bland de svenska tillverkarna av plastpåsar på rulle. När vi
väl lyckats sälja in systemet till de första tillverkarna kommer
marknadsarbetet att inriktas mot de maskinleverantörer som förser
plastpåstillverkarna med utrustning till deras produktionslinjer.

Teckning och tilldelning

Företrädesemissionen tecknades till cirka 2,46 MSEK inklusive
teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om 100 procent. 3 080
270 aktier nyemitteras och SealWacs tillförs därmed cirka 2,46 MSEK
före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,15 MSEK. 2
483 952 aktier (motsvarande cirka 81 procent) tilldelas tecknare med
företrädesrätt. Tilldelning har skett i enlighet med de
tilldelningsprinciper som angivits i bolagets memorandum. De tecknare
som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla
avräkningsnotor, vilka skickas ut i morgon, den 5 februari 2020.

Antal aktier och aktiekapital

När SealWacs företrädesemission registrerats hos Bolagsverket kommer
det totala antalet aktier att uppgå till 9 240 810 stycken och
aktiekapitalet att uppgå till 2 864 651,10 SEK.

Handel med BTA

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) sker på AktieTorget fram till
dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen. Registrering
beräknas att ske under andra halvan av februari 2020.

Emissionsinstitut

Aqurat Fondkommission AB ansvarar för det administrativa arbetet i
samband med nyemissionen.

För ytterligare information kontakta

Sören Sandström, VD , Telefon: +46 70 600 73 94 E-post:
info@sealwacs.se

Denna information är sådan information som SealWacs AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 4 februari 2020.

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post:
info@sealwacs.se

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av
bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings- och
kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom
att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation,
kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år
vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som
uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sealwacs/r/sealwacs-ab--foretradesemissionen-...
https://mb.cision.com/Main/11645/3027268/1187894.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.