Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-16

SealWacs: SealWacs företrädesemission startar idag

Idag den 16 januari 2020 inleds teckningstiden i SEALWACS AB:s
("SealWacs") företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten
ges möjlighet att teckna aktier. Vid full tecknings tillförs bolaget
2,46 MSEK före emissionskostnader. SealWacs har mottagit
teckningsförbindelser om ca 0,64 MSEK, motsvarande cirka 26 procent
av den totala emissionsvolymen. Memorandum, teaser och
anmälningssedel finns sedan igår att tillgå via bolagets
(www.sealwacs.se), Aqurat Fondkommissions (www.aqurat.se) och
Spotlight Stockmarkets (www.spotlightstockmarket.com) respektive
hemsidor.

Länk direkt till Memorandum:
http://sealwacs.se/investerare/handlingar/

Informationsträff: tisdag den 21 januari, kl. 18:30 - John Scott's
Avenyn, Konferensrummet vån.3 på Kungsportsavenyn 15, Göteborg.
Anmälan om deltagande fram till 21 januari kl. 14:00, genom epost
till info@sealwacs.se.

Från den tidpunkt, senhösten 2017, SealWacs hade färdigutvecklat
själva sensorn, vilken är baserad på en unik patentskyddad teknik,
har den fortsatta utvecklingen försenats avsevärt. Arbetet med att
anpassa och prova ut metoden hos svenska plastpåstillverkare visade
sig bli betydligt svårare än Bolaget hade räknat med. Erfarenheterna
visade att tillverkarna var beroende av korta och snabba
omställningar i produktionen med en omfattande variation av material,
påstyp, storlek, och så vidare. Kraven från tillverkarna var att
sensorsystemet måste klara dessa frekventa omställningar och stora
omfång av sortiment, snabbt och utan att belasta de berörda
operatörerna i produktionen.

Systemet har under de två senaste åren, vidareutvecklats genom att
lättillgängliga manöverpaneler, ett effektivt larm- och
kommunikationssystem samt datalogger har tagits fram. Nu är
bedömningen från såväl SealWacs som den tillverkare, hos vilken det
kompletta systemet nu provas ut, att det fungerar helt enligt
önskemål. SealWacs har idag ett komplett väl fungerande sensorsystem
för att detektera undermåliga svetsar i tillverkningen av plastpåsar
på rulle.

För att få möjlighet att slutföra validering och påbörja
kommersialisering av SealWacs kompletta sensors-system, bestående av
den sedan tidigare framtagna "SealWacs Sensor", och nu
färdigutvecklade larm-, kommunikations- och manöverfunktioner samt
datalogger, behöver SealWacs kapitaliseras.

I syfte att finansiera valideringen och påbörja lansering av det
färdigutvecklade sensorsystemet behöver Bolaget kapitaliseras, vilket
även utgör grunden till förestående företrädesemission. Även
allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.

Erbjudandet i sammandrag

· Avstämningsdag: 14 januari 2020. Sista dag för handel i aktien
inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 10 januari 2020 och
första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 13
januari 2020.

· Teckningstid: 16 januari 2020 - 30 januari 2020.
· Teckningskurs: 0,80 SEK per aktie.
· Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 14 januari 2020 är
registrerad som aktieägare i Sealwacs äger företrädesrätt att teckna
aktier i den förestående nyemission. För varje befintlig aktie
erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar
till teckning av en (1) ny aktie. Notera att även allmänheten ges
möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.

· Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 080 270 aktier. Vid
fulltecknad nyemission tillförs bolaget 2 464 216 SEK före
emissionskostnader.

· Antal aktier före nyemissionen: 6 160 540 stycken.
· Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att
ske genom Spotlight Stockmarket under perioden 16 januari 2020 - 28
januari 2020.

· Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att
ske på AktieTorget från och med den 16 januari 2020 fram till dess
att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering
beräknas ske i slutet av februari 2020.

· Värdering: 6 160 540 MSEK (pre money).
· Teckningsförbindelser: SealWacs har erhållit teckningsförbindelser
om 0,64 MSEK, vilket motsvarar cirka 26 procent av den totala
emissionslikviden.

· Marknadsplats: Sealwacs aktie är noterad på Spotlight Stockmarket
med beteckning SEAL.

· ISIN-kod för:
· Aktien är SE0006261038
· TR 200114 är SE0013647575
· BTA 200114 är SE0013647583
Emissionsinstitut

Aqurat Fondkommission AB ansvarar för det administrativa arbetet i
samband med nyemissionen.

Informationsmemorandum, teaser och anmälningssedel

Informationsmemorandumet (innehållande fullständiga villkor och
anvisningar) finns att tillgå via bolagets (www.sealwacs.se),
Spotlight Stockmarkets (www.spotlightstockmarket.com) och Aqurats
(www.aqurat.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel för
teckning utan företräde finns även att tillgå på respektive hemsidor.

Göteborg den 16 januari 2020

SealWacs AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post:
info@sealwacs.se

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av
bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings- och
kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom
att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation,
kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år
vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som
uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sealwacs/r/sealwacs-foretradesemission-starta...
https://mb.cision.com/Main/11645/3009636/1174999.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.