Du är här

2018-02-08

SEMCON: Bokslutskommuniké 2017

Vi avslutar 2017 med ett resultatmässigt bra kvartal. Trots en negativ
kalendereffekt med en arbetsdag mindre jämfört med motsvarande period
året innan förbättras lönsamheten. Resultatförbättringen är en följd
av våra insatser med att öka produktiviteten i verksamheten och en
positiv utveckling när det gäller försäljningen av Semcons
koncepterbjudanden.

Under fjärde kvartalet påbörjades flera nya projekt inom uppkopplade
produkter och fabriker. Med Semcons breda och djupa kunskap från
projekt i flertalet branscher och samarbeten med forskningsinstitut
besitter vi såväl strategisk höjd som spjutspetskompetens för
framtiden. Under fjärde kvartalet initierade vi bland annat ett
samarbete med Volvo Bil för att ta fram ett koncept för en
autonomiserad logistikkedja med förarlösa bilar.

Genom kombinationen av Semcons mångåriga erfarenhet av
produktutveckling och ett digitalt erbjudande i framkant skapar vi en
attraktiv position i branschen. Detta får även positiva följdeffekter
för Semcon som arbetsgivare, tillsammans med ett antal
varumärkesstärkande åtgärder för att öka attraktionskraften. I slutet
av januari i år prisades Semcon för Årets varumärkesresa i Sverige.
Ett arbete som kommer att fortsätta i syfte att attrahera de bästa i
vår bransch.

Det är positivt att marginalförstärkande åtgärder börjar ge resultat i
affärsområdet Engineering Services, som når en rörelsemarginal i
fjärde kvartalet på 9 procent. Affärsområdet Product Information
avslutar året med ett lägre resultat jämfört med fjärde kvartalet
föregående år. Även om flera nya samarbeten initierats, inte minst
inom digitala informationslösningar, har detta inte fullt ut
kompenserat för lägre volymer i pågående kunduppdrag. Första
kvartalet 2018 innehåller en arbetsdag mindre jämfört med samma
period föregående år då även produktionsvolymerna i affärsområdet var
på en hög nivå.

Vår styrka att skapa utmärkta kundupplevelser med smart teknik utgör
en bra grund för såväl eftertraktade erbjudanden som en attraktiv
arbetsplats. Med en marginalförstärkning i avslutningen av föregående
år går vi in med bra fart i det nya året. Ett antal åtgärder har
genomförts för att åstadkomma en positiv resultatutveckling 2018 som
i första kvartalet innehåller en arbetsdag mindre jämfört med 2017.
Efterfrågan på Semcons tjänster är god och vårt arbete med ständiga
förbättringar fortsätter när det gäller affärsutveckling,
produktivitet och kostnadseffektivitet för att öka vår lönsamhet.

Mot bakgrund av koncernens starka finansiella ställning föreslår
styrelsen en höjd utdelning till 2,50 kr per aktie och en extra
utdelning på 1,00 kr per aktie. Förslaget innebär att den stabila
finansiella ställningen bibehålls samtidigt som det finns utrymme att
växa genom strategiska förvärv.

Fjärde kvartalet

· Rörelsens intäkter uppgick till 473 Mkr (467) och den organiska
tillväxten blev 1 procent

· Rörelseresultatet uppgick till 37 Mkr (32), vilket gav en
rörelsemarginal på 7,7 procent (6,9)

· Resultat efter skatt uppgick till 28 Mkr (21)
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,55 kr (1,16)
Januari-december

· Rörelsens intäkter uppgick till 1 762 Mkr (1 756) och den
organiska tillväxten blev 0 procent

· Rörelseresultatet uppgick till 95 Mkr (95), vilket gav en
rörelsemarginal på 5,4 procent (5,4)

· Resultat efter skatt uppgick till 72 Mkr (68)
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 4,00 kr (3,75)
· Soliditeten uppgick till 61 procent (45)
· Avkastning på sysselsatt kapital blev 14 % (13)
· Styrelsen föreslår en utdelning på 2,50 kr (2,25) per aktie och en
extra utdelning om 1,00 kr (-) per aktie, sammantaget 3,50 kr (2,25)
per aktie.

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Strömberg, Finanschef, Semcon
Tel: +46 (0) 70-835 44 80 Email: bjorn.stromberg@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter
baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från
slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet
mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta
för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna
fordon, industri, energi och life science. Med över 2000
specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela
produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till
design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och
har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2017 omsatte
koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com
(https://semcon.com/sv/)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/semcon/r/bokslutskommunike-2017,c2448234
http://mb.cision.com/Main/1934/2448234/789212.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.