Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-28

Sensori: Sensori - beslut om avlistning av bolagets aktie från NGM Nordic MTF

Styrelsen för Sensori AB (publ) har idag den 28 december fattat beslut
om att inleda process om avlistning av bolagets aktie från NGM Nordic
MTF.

I enlighet med NGM:s listningskrav så finns skyldighet för Sensori att
informera om följande.

Sensori arbetar som tidigare meddelats med att bli kassapositiva men
har pga Läkemedelsverkets mångåriga utredning samt negativa beslut
gällande dotterdotterbolaget Antinitus AB:s produkt tinnitusplåstret
Antinitus® dragits med uteblivna intäkter. Ett antal aktörer har som
en konsekvens av Läkemedelsverkets utredning stoppat planerade
beställningar och lanseringar, vilket lett att bolaget fått en
ansträngd likviditet. Kursen på bolagets aktie har vidare förändrats
drastiskt sedan Läkemedelsverkets beslut. Då tinnitusplåstret är
bolagets enda produkt har möjligheterna till både
försäljningsintäkter i Europa och ytterligare finansiering minskat
genom Läkemedelsverkets beslut. Beslutet har överklagats till
Förvaltningsdomstolen där ärendet pågår för närvarande och kommer att
pågå en längre tid. Oväntat höga kostnader i patentsammanhang liksom
listningen av aktien på NGM medför också höga kostnader för bolaget.
Detta skyndar på arbetet med ytterligare finansiering för att trygga
bolagets fortsatta utveckling och existens.

Styrelsen står fast vid att man ser en framtid för Antinitus® och att
man avser att fortsätta den internationella kommersialiseringen av
Antinitus® och genomföra påbörjade och nya registreringar.

Styrelsen har i sitt arbete med att hantera situationen kommit fram
till att en finansieringslösning kommer att kräva att bolagets aktie
avlistas från NGM samt att kvotvärdet på aktierna minskas. För att
fatta nödvändiga beslut om minskning av kvotvärdet och en ytterligare
finansiering kommer styrelsen inom kort att kalla till extra
bolagsstämma. Bolaget söker ett kort brygglån för tiden fram till den
planerade extra bolagsstämman.

Omsättningen i bolagets aktie är normalt sett relativt begränsad. För
att tillse att avlistningen sker enligt god sed på aktiemarknaden har
ett formellt besked om detaljerna efterfrågats från
Aktiemarknadsnämnden. Bolagets kommer att följa Aktiemarknadsnämndens
anvisningar. Sista dag för handel över NGM meddelas så fort NGM
fastställt dagen.

Styrelsen har prövat alla möjligheter som den sett men ser en
avlistning som enda möjligheten att arbeta vidare till alla
aktieägares bästa.

Sensori AB har utvecklat produkten Antinitus i mer än ett decennium
och lagt stora resurser på forskning och utveckling inom
tinnitusområdet samt av den innovativa ljusteknologi som
tinnitusplåstret innehåller.

För frågor vänligen kontakta:

Torbjörn Kemper, vd, +46 76 111 39 80, torbjorn@sensori.se

Torsten Engevik, CFO, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se

Om Sensori AB

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer
hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda
dotterdotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®,
ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett
unikt och patenterat raster som fungerar som foto-biomodulator (en
sorts ljusterapi) för hörselsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk
produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI
MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.

Denna information är sådan information som Sensori AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande kl. 17.15 fredagen 28 december 2018.

För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se
Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sensori/r/sensori---beslut-om-avlistning-av-bo...
https://mb.cision.com/Main/15269/2708684/969656.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.