Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-27

SenzaGen: Kommuniké från extra bolagsstämma i SenzaGen AB avseende riktad emission

SenzaGen AB ("SenzaGen" eller "Bolaget") har idag den 27 november 2019
hållit extra bolagsstämma, vid vilken följande beslut fattades.

Beslut avseende godkännande av riktad nyemission av aktier
Extra bolagsstämman godkände styrelsens beslut av den 11 november 2019
om nyemission av högst 3 373 065 aktier, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Genom nyemissionen ökar Bolagets
aktiekapital med 168 653,25 SEK till 955 478,25 SEK, och antalet
aktier ökar med 3 373 065 aktier till 19 109 565 aktier. Nyemissionen
tillför Bolaget cirka 64 MSEK.

Teckningskursen är fastställd till 18,85 SEK per aktie. Priset har
fastställts genom ett så kallad bookbuilding-förfarande genomfört av
Vator Securities. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, de investerare som anmält
intresse i bookbuilding-förfarandet. Investerarna i nyemissionen är
bland annat Fjärde AP-Fonden, Ålandsbanken Abp, Consensus Asset
Management, Kavaljer, Segersta och Thomas Olausson.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
diversifiera ägarbasen i Bolaget bland svenska investerare av
institutionell karaktär och utnyttja möjligheten att på fördelaktiga
villkor anskaffa kapital på ett tidseffektivt sätt. Vidare syftar
nyemissionen, tillsammans med den pågående företrädesemissionen, till
att finansiera investeringar i marknadsexpansion och
applikationsoptimering i syfte att öka försäljningsvolymerna. Genom
att teckningskursen i nyemissionen fastställs genom ett
bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att
teckningskursens marknadsmässighet säkerställs.

För ytterligare information avseende beslutet ovan hänvisas till
förslaget till beslut i kallelsen, styrelsens fullständiga förslag
och pressmeddelandet avseende emissionen som finns tillgängliga på
Bolagets hemsida, www.senzagen.com.

För mer information vänligen kontakta:
Axel Sjöblad, VD, SenzaGen AB
Email: axel.sjoblad@senzagen.com | Mobil: 0705-35 93 51

Carl Borrebaeck, Styrelseordförande, SenzaGen AB
Email: carl.borrebaeck@immun.lth.se | Mobil: 0708-21 83 30

Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications, SenzaGen AB
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobil: 0708-20 29 44

Om GARD[®]
GARD[®] består av en grupp med tester för analys av kemikaliers
förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Testerna
utförs på mänskliga celler (in vitro) i kombination med artificiell
intelligens. Genom att analysera hundratals markörer genererar
GARD[®] stora mängder data och levererar resultat med över 90
procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod -
tester på djur - som endast uppnår 70-75 procents precision.
Produktportföljen består av säkerhetstester för hud- och
luftrörsallergi: GARD[®]skin, GARD[®]air, GARD[®]potency och
GARD[®]skin Medical Device.

Om SenzaGen AB
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med cellbaserade
tester för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår
vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om
kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets
patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och
innehåller mer information än traditionella utvärderingsmetoder.
Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA samt genom partners i
flera andra länder. I strategin ingår att expandera geografiskt,
knyta till sig fler distributions- och licenspartners och lansera
nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och
dotterbolag i USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

SenzaGen är listat på Nasdaq First North Growth Market (ticker:
SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är Bolagets
Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/senzagen/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-...
https://mb.cision.com/Main/14439/2973721/1151091.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.