Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-02

SJR in Scandinavia: Kommuniké från SJR in Scandinavia AB:s årsstämma 2019

SJR in Scandinavia AB:s (publ) årsstämma 2019 ägde rum torsdagen den 2
maj på Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm. Årsstämman
leddes av styrelsens ordförande Björn Sprängare.

SJR in Scandinavia AB:s årsstämma beslutade om föreslagen utdelning om
3,00 kr per aktie för räkenskapsåret 2018. Avstämningsdag för
utdelningen fastställdes till måndagen den 6 maj 2019. Utdelningen
beräknas utbetalas torsdagen den 9 maj 2019.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Ingrid Engström,
Claes Ruthberg, Richard Hellekant, Fredrik Lidberg och Per Ogunro.
Till ny styrelseledamot valdes Anna Kindberg Batra. Som styrelsens
ordförande omvaldes Björn Sprängare. Björn Kårfalk avböjde omval.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med
240 tkr till styrelsens ordförande och 170 tkr till varje ledamot
utom Per Ogunro, till vilken inget arvode utgår. Arvode till
revisorerna skall utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

Som revisor omvaldes det registrerade revisorsbolaget Crowe Horwath
Osborne AB med huvudansvarig Christer Eriksson.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget
och för koncernen samt beviljade ansvarsfrihet för SJR in Scandinavia
AB:s styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret
2018.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om att
öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan
utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som
är utestående vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigande
uppgående till högst 5 procent, räknat efter fullt utnyttjande av
föreslaget emissionsbemyndigande. Beslutet omfattar nyemission av
aktier av serie B och det maximala antalet aktier som får emitteras
uppgår till 563 000. Nyemission av aktier kan ske med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan
bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med
bemyndigandet är att möjliggöra förvärv av hela eller delar av
företag eller verksamheter.

Årsstämman beslutade om att införa ett incitamentsprogram för
anställda inom SJR koncernen genom emission av högst 210 000
teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier av serie B i
Bolaget.

För mer information kontakta:

Per Ogunro, Verkställande direktör

Tel: 070-794 38 05

SJR in Scandinavia AB (publ) www.sjr.se

Humlegårdsgatan 20, 4 tr. Tel: 08-407 55 00

Box 7420

103 91 Stockholm Org nr: 556443-2929

Certified Advisor

Avanza www.avanza.se

Box 1399 E-post: corp@avanza.se

111 39 Stockholm Tel: 08-409 421 20

SJR in Scandinavia (SJR) är ett av Sveriges ledande specialiserade
rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Finance, HR, IT,
och Supply Chain. Sedan 1993 har SJR byggt upp ett brett kontaktnät
inom näringslivet. Personlig service och kvalitet är utmärkande för
SJR. Vi är idag cirka 500 anställda och har kontor i Stockholm,
Göteborg, Malmö och Helsingborg. Vår främsta resurs är vår personal
och vår vision är att vara förstahandsvalet för personer som vill
byta arbete och för företag som behöver personalresurser inom våra
specialistområden. Koncernen består av moderbolaget SJR in
Scandinavia, samt de fyra dotterbolagen SJR in Sweden, SJR IT,
Ogunsen och Wes. SJR är noterat på First North och bolagets Certified
Advisor är Avanza Bank Corporate Finance. Vi hjälper våra kunder att
tillsätta tjänster på chef-, specialist- och assistentnivå. SJR
arbetar med uppdrag till privata näringslivet, myndigheter och
statliga bolag. SJR är ett auktoriserat bemannings- och
rekryteringsföretag. Läs mer om oss på www.sjr.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sjr-in-scandinavia/r/kommunike-fran-sjr-in-sc...
https://mb.cision.com/Main/1447/2802454/1036383.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.