Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-18

Skandia: Skandiabanken Aktiebolag (publ):s delårsrapport januari-september 2019

Sammanfattning tredje kvartalet 2019

Jämförelsesiffrorna avser det andra kvartalet 2019:

· Intäkterna för tredje kvartalet 2019 uppgick till 236 (240) MSEK.
· Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2019 uppgick till 63 (29)
MSEK.

· Kreditförlusterna för tredje kvartalet 2019 uppgick till -2 (-2)
MSEK.

Jämförelsesiffrorna avser årsskiftet 2018:

· Bolånevolymen uppgick till 67 488 (59 890) MSEK.
· Total kapitalrelation uppgick till 21,8 (24,0) procent.
· Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 17,5 (19,2) procent.
· Likviditetstäckningsgraden uppgick till 225 (188) procent.

Johanna Cerwall, Skandiabankens vd, kommenterar kvartalet:

Årets tredje kvartal har präglats av ökade affärsvolymer, växande
marknadsandelar och en positiv resultatutveckling. Vår bolånestock
har ökat med 13 procent hittills i år. Därtill har våra kunders
samlade sparande i fonder och aktier ökat med 18 procent. Samtidigt
sänker vi kostnaderna och arbetar långsiktigt med att förbättra vår
lönsamhet.

Skandiabanken redovisar ett stabilt finansiellt resultat. Den goda
tillväxten i affärsvolymer kompenserar för en lägre marginal.
Kostnadsnivån utvecklas i linje med våra förväntningar. Vi har sänkt
kostnaderna med fem procent jämfört med motsvarande period föregående
år. Tidigare kvartal har präglats av en hög investeringstakt i syfte
att utveckla och anpassa verksamheten inför framtiden. Vi har
framgångsrikt implementerat ett nytt kreditberedningssystem för bolån
vilket innebär att vi kan erbjuda en enkel, effektiv och i hög grad
automatiserad ansökningsprocess. Vi har förutsättningarna för en god
tillväxt och en förbättrad lönsamhet framåt.

Det är glädjande att allt fler hittar till oss och vår transparenta
boprismodell. Med vårt bolåneerbjudande har vi inte bara kunnat sänka
räntan för våra nya kunder, utan också för våra befintliga
bolånekunder. Vi tycker att det ska vara enkelt att få en bra
bolåneränta och att alla ska ha rätt att veta vad som avgör vilken
rabatt man får. Transparens och öppenhet i hela branschen är viktiga
faktorer till lägre boendekostnader.

Vi följer marknadsräntornas utveckling för att sätta rätt pris på
respektive bindningstid. Hos oss finns nu möjlighet att få lägsta
ränta, 1,10 procent i effektiv ränta, på samtliga bindningstider från
tre månader upp till fem år. Att kunna erbjuda samma ränta på
samtliga bindningstider är ovanligt.

Räntemarknaderna har skiftat från en förväntan på stigande räntor till
oförändrade eller sjunkande räntor. I dagsläget är cirka hälften av
världens räntor negativa. Vid det senaste räntebeskedet i september
beslöt sig Riksbanken för att låta styrräntan vara oförändrad.
Samtidigt signalerade Riksbanken att en eventuell räntehöjning kan
komma vid årsskiftet. Beskedet om att hålla fast vid en höjning var
överraskande med tanke på försvagningen i ekonomin och en förväntan
om ytterligare stimulanser från centralbanker den närmsta tiden. Både
inflationen och inflationsförväntningarna har fallit något och
antalet jobb har minskat betydligt. Mot bakgrund av det tror vi på
fortsatt låga räntor framåt.

Ur ett sparandeperspektiv är utgångsläget utmanande. Det kraftiga
börsraset under förra hösten har följts av en förnyad optimism i år.
Däremot har oron för lågkonjunktur ökat betydligt. Vid det här skedet
är det viktigt för sparare att fundera kring både riskbenägenhet och
tidshorisont.

På Skandia vill vi kombinera de viktigaste åtaganden man har i sin
privatekonomi, det vill säga boende och pension. Med två publicerade
rapporter "Lön utan lägenhet" och "Sparande utan bostad" vill vi
uppmärksamma att många unga står inför stora utmaningar i att skaffa
en egen bostad. För att få en bostad som ung och ny på
arbetsmarknaden krävs antingen många år i bostadskö eller ett stort
sparat kapital. Resultatet i vår senaste rapport visar att ett
långsiktigt sparande av halva barnbidraget under 18 års tid gör att
kontantinsatsen endast räcker i 10 av Sveriges 25 större städer. Att
den tidigare kulturen av amorteringsfria perioder har förändrats
genom nya regelverk tycker vi är positivt. Men vi anser att
regelverken träffar fel mot unga vuxna som redan möter stora
svårigheter med att ta sig in på bostadsmarknaden. Mer flexibla
kreditregler skulle ge unga möjligheten att stå på egna ben, utan att
det skulle innebära en ökad risk för svensk ekonomi. Kraven på
långivare att inte överstiga en viss risknivå bör kvarstå sett till
hela kundstocken men det bör vara upp till långivaren att balansera
risken mellan sina kunder. På så vis skulle individer som är belånade
till exempelvis 50 procent balansera ut risken för unga
förstagångsköpare. Förslagsvis bör debatten fokusera på om långivare
borde ha möjlighet att höja bolånetaket för förstagångsköpare, något
som är möjligt i ett antal av våra grannländer. En annan variant är
om långivare skulle kunna ge möjlighet till amorteringsfria perioder
för olika stadier i livet då likviditeten är begränsad.

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) publicerade i kvartalsskiftet sin årliga
branschmätning av de svenska bankerna. Vi ökar vårt index och hamnar
en bra bit över branschsnittet. Det är mycket glädjande att vi har
nöjda kunder. Under kvartalet firar vi också att banken i oktober
fyllde 25 år. När Skandia öppnade banken 1994 var det Sveriges första
renodlade telefonbank. Via ett 020-nummer kunde kunderna nå oss från
klockan sex på morgonen till midnatt varje dag. År 1996 kom
internetbanken. Idag är vi mycket stolta över vårt starka och
framgångsrika erbjudande där vi bland annat gått i bräschen med vår
transparenta bolånemodell. Alla vi som jobbar på Skandia fortsätter
att skapa historia och framgång.

Kommande rapporteringsdatum:

13 februari 2020, bokslutskommuniké 2019

Delårsrapporten för jan-sep 2019 bifogas

All finansiell information om Skandias bank finns tillgänglig här
(https://www.skandia.se/om-oss/om-skandia/finansiell-information/finansie...).

För ytterligare information:

Christofer Zetterquist, CFO, 08-788 20 15,
Christofer.Zetterquist@skandia.se

Camilla Ek, presskontakt, 072-538 63 23, Camilla.Ek@skandia.se

Pressrum inklusive foton finns här
(https://www.skandia.se/om-oss/press-media/).

Om Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med
förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till
en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har mer än 600
miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett
sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och
samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank
för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi
från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/skandia/r/skandiabanken-aktiebolag--publ-s-de...
https://mb.cision.com/Main/608/2935198/1125232.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.