Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-23

Skånska Energi AB: Beslut fattade vid Skånska Energi ABs årsstämma den 23 maj 2019

Årsstämman 2019 i Skånska Energi AB (publ) hölls den 23 maj 2019
varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Årsstämman 2019 i Skånska Energi AB (publ) hölls den 23 maj 2019
varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningar för
moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2018.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att de till
årsstämmans förfogande stående medel om 349 002 670 kr, balanseras i
ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter.
Beslutades att bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutades att inga arvoden ska utgå till styrelsen och att
arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Micke Andersson, Michael Henriksson,
Malin Friis, Camilla Nilsson, Annika Widmark och Mikael Olsson valdes
till ny ledamot. Micke Andersson omvaldes till styrelsens ordförande.

Styrelsen är tillsatt av Kraftringen Energi AB (publ) som äger och
kontrollerar 67,55 procent av aktierna och 68,77 av rösterna.

Till revisionsbolag för tiden fram till nästa årsstämma hållits valdes
Ernst & Young Aktiebolag, som informerat stämman om att till
revisorer har utsetts de auktoriserade revisorerna Peter Gunnarsson
och Henrik Rosengren. Peter Gunnarsson kommer att vara huvudansvarig
revisor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marianne Sernevi, VD
Tel: 046-507 43, 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB

Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder
klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter,
företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra
områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa
områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all
kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi
tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion
i vattenkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och
består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra
elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar el inom
och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom
klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm.
Certified Adviser är Erik Penser Bank, kontaktuppgifter: mejl
certifiedadviser@penser.se eller telefon 08-463 83 00.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna
www.skanska-energi.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/skanska-energi-ab/r/beslut-fattade-vid-skansk...
https://mb.cision.com/Main/1171/2823482/1050592.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.