Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-09

Smoltek Nanotech Holding AB - Kommuniké från årsstämma

  • Advokat Eric Ehrencrona valdes till ordförande att leda årsstämman. 
  • Vid stämman var 3 245 431 aktier (49,02 procent) av totalt 6 620 031aktier representerade.
  • Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för bolaget och koncernen enligt styrelsens förslag. 
  • Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag.
  • Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
  • Stämman fastställde styrelsens arvode till sammanlagt elva basbelopp varav ordföranden med tre basbelopp och två basbelopp vardera till övriga ledamöter. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.
  • Stämman valde följande personer till styrelseledamöter under tiden fram till och med att nästa årsstämma har hållits: Peter Augustsson (omval), Peter Enoksson (omval), Finn Gramnaes (omval), Bo Hedfors (omval) samt Gustav Brismark (omval).
  • Stämman valde Grant Thornton Sweden AB till revisionsbolag. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att Zlatan Mitrovic utsetts till huvudansvarig revisor.
  • Stämman beslutade om emission av högst 48 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag. Marknadsvärdet för varje teckningsoption har beräknats till 20,33 kronor. Teckningskursen under teckningsperioden uppgår till 115 kronor per aktie. Villkoren för emissionen och teckningsoptionerna återfinns på bolagets hemsida, www.smoltek.com
  • Stämman beslutade om emission av högst 214 786 aktier (apportemission) enligt styrelsens förslag. Teckningskursen per aktie fastställdes till 64,20 kronor och erläggs med apportegendom bestående av aktier i Smoltek AB. Villkoren för emissionen återfinns på bolagets hemsida, www.smoltek.com.  

Alla beslut var enhälliga.

För ytterligare information kontakta:

Smoltek Nanotech Holding AB

Styrelsen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.