Du är här

2018-05-04

Softronic AB: Kommuniké från årsstämma och konstituerande styrelsemöte i Softronic AB (publ)

Torsdag den 3 maj 2018 hölls årsstämma i Softronic AB (publ). Stämman
fattade bland annat beslut i följande frågor:

Styrelseledamöter
Som ledamöter i styrelsen omvaldes Anders Eriksson, Stig Martin,
Petter Stillström (ordförande), Jeanna Rutherhill, Anders Nilsson och
Susanna Marcus.

Revisor
PwC omvaldes till revisionsbolag.

Ersättning till styrelsen
Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsearvode
om 180 000 kr utgår till ordföranden och 95 000 kr vardera till fyra
ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget, vilket ger ett
totalt arvode om 560 000 kr.

Utdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förlag om utdelning
till aktieägarna om 75 öre per aktie, totalt 39 474 602 kronor och
att avstämningsdag är den 7 maj 2018. Utbetalning beräknas ske från
Euroclear den 11 maj 2018.

Valberedning
De fyra största aktieägarna vid utgången av augusti 2018 utser var sin
representant. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras
snarast möjligt därefter. Valberedningen skall kvarstå tills nästa
valberedning har utsetts. Ordförande i styrelsen kan vara ordförande
i valberedningen, vilket är ett avsteg från Kodens regler.

Bemyndigande, nyemission
Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande att vid ett
eller flera tillfällen före nästa ordinarie årsstämma besluta om
emission av högst 5,3 miljoner aktier av serie B. Avvikelse skall
kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna
utnyttjas i syfte att genomföra företagsförvärv där aktier i
Softronic AB (publ) utgör hela eller del av köpeskillingen och/eller
för att genomföra kapitalanskaffning. Betalning för tecknade aktier
skall kunna ske kontant eller genom kvittning eller mot erläggande av
apportegendom.

Bemyndigande, förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen
att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, Serie B,
motsvarande maximalt 10 % av utestående aktier. Förvärv får ske på
Nasdaq OMX Stockholm. Betalning för förvärvade egna aktier skall
erläggas kontant. Mandatet innefattar också möjligheten att, inom de
ramar lagstiftningen föreskriver, överlåta återköpta aktier med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning skall
kunna ske med annat än kontanta medel. Förvärv och överlåtelser skall
ske till marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande
kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till Bolagets kapitalbehov och
därmed bidra till ökat aktievärde samt att vid behov kunna överlåta
aktier i samband med finansiering av eventuella företags- och
rörelseförvärv.

Konstituerande styrelsesammanträde i Softronic AB 2018-05-03
Styrelsen beslutade att utnyttja bolagsstämmans bemyndigande och gav
därför VD i uppdrag att, när passande tillfällen uppstår, hantera
förvärv och överlåtelser av aktier i enlighet med stämmans
bemyndigande.

För mer information kontakta:

Anders Bergman, CFO Softronic AB, telefon 08-51 90 90 00

Om Softronic
Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster
spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift.
Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i
Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har ca 460
anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Arjeplog.
Hemsida: www.softronic.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/softronic-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-och-ko...
http://mb.cision.com/Main/1083/2512215/834767.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.