Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-23

Solidium Oy: FAM ja Solidium edellyttävät, että Stora Enso löytää kestävän ratkaisun lapsityövoima-asiaan

Tiivistelmä FAMin ja Solidiumin puheesta Stora Enson yhtiökokouksessa
23.4.2014:

* FAM ja Solidium tukevat vahvasti Stora Enson valitsemaa kasvun ja muutoksen
strategiaa. Näemme, että tämä strategia parantaa monin tavoin yhtiön
omistaja-arvoa ja tuloksentekokykyä sekä luo vahvan pohjan yhtiön
pitkäjänteiselle kehittämiselle.

* Laajentuminen kehittyville markkinoille, kuten Kiina, Intia, Brasilia,
Pakistan ja Uruguay, tuo mukanaan myös suuren vastuun. Tästä syystä on
tärkeää, että Stora Enso huomioi yritysvastuun olennaisena osana
strategiaansa. Yhtiön kestävä menestys edellyttää vahvoja siteitä
paikallisten yhteisöjen kanssa kaikissa toimintamaissa ja sitä, että yhtiön
toiminta koetaan kussakin toimintamaassa myönteisenä voimavarana.

* Lapsityövoiman käyttäminen Pakistanissa on esimerkki isosta haasteesta,
jonka myös maahan tulevat yritykset joutuvat osaltaan kohtaamaan. FAMin ja
Solidiumin on täysin mahdotonta hyväksyä lapsityövoiman käyttöä.

* Pitkäjänteisinä omistajina edellytämme, että Stora Enso löytää kestävän
ratkaisun lapsityövoima-asiaan Pakistanin yhteisyrityksen toimintaketjussa
aikataululla, jolla turvataan parhaalla mahdollisella tavalla kyseessä
olevien lasten hyvinvointi. Odotamme yhtiöltä myös nykyistä aktiivisempaa
ja avoimempaa viestintää suunnitelmista ja tilanteen kehittymisestä.

* Solidium ja FAM selvittävät parhaillaan, kuinka voimme omistajina parhaiten
tukea Stora Ensoa jatkossa. Yhtenä esimerkkinä tapaamme kansainvälisiä
järjestöjä ja muita asiantuntijoita selvittääksemme hyviksi todettuja
käytäntöjä taistelussa lapsityövoiman käyttöä vastaan.

Lisätietoa antavat:

Lars Wedenborn, toimitusjohtaja, FAM
Sähköposti: lw(at)fam.se, Puh. +46 735 23 77 35

Kari Järvinen, toimitusjohtaja, Solidium
Sähköposti: kari.jarvinen(at)solidium.fi, Puh.: +358 40 548 3995

FAMin ja Solidiumin puhe Stora Enson yhtiökokouksessa 23.4.2014:

Hyvät osakkeenomistajat

Olen Kari Järvinen, Solidium Oy:n toimitusjohtaja.

Esitän seuraavaksi yhteisen puheenvuoron Foundation Asset Managementin ja
Solidiumin puolesta.

Foundation Asset Management (FAM) ja Solidium ovat molemmat Stora Enson
pitkäjänteisiä ja aktiivisia omistajia. Edustamme yhtiön osakkeista yhteensä
noin 22 prosenttia ja äänivallasta noin 52 prosenttia. Viimeaikaisen Stora
Ensoa koskevan julkisen keskustelun vuoksi koimme, että tänään
yhtiökokouksessa on oikea hetki pitää yhteinen puheenvuoro ja jakaa näin
muiden osakkeenomistajien kanssa näkemyksiämme Stora Ensosta ja sen
tulevaisuudesta.

Kuulimme hetki sitten toimitusjohtaja Karvisen perusteellisen esityksen Stora
Enson strategiasta ja liiketoiminnasta sekä selvityksen yhtiön
yritysvastuutilanteesta Pakistanissa.

Stora Enso on keskellä suurta strategista muutosta eurooppalaisesta sellun ja
paperin tuottajasta arvoa tuottavaksi, kehittyviin markkinoihin keskittyväksi
uusiutuvien materiaalien yritykseksi. Pakkausala on globaalisti kasvava
markkina. Merkittävä osa alan kasvusta tapahtuu kehittyvillä markkinoilla.
Stora Enso on laajentunut useille tällaisille uusille markkinoille, mikä on
kasvun syistä perusteltua.

FAM ja Solidium tukevat vahvasti tätä Stora Enson valitsemaa kasvun ja
muutoksen strategiaa. Näemme, että tämä strategia parantaa monin tavoin
yhtiön omistaja-arvoa ja tuloksentekokykyä sekä luo vahvan pohjan yhtiön
pitkäjänteiselle kehittämiselle.

Stora Enson strateginen muutos vie aikaa ja vaatii paljon yhtiön
hallitukselta, johdolta ja työntekijöiltä. Laajentuminen kehittyville
markkinoille tuo mukanaan myös suuren vastuun. Stora Enso investoi Kiinaan,
Intiaan, Brasiliaan, Pakistaniin, Uruguayhin ja muihin kehittyviin
markkinoihin. Näillä kullakin on omat monimutkaiset ominaispiirteensä ja
haasteensa. Kehittyvillä markkinoilla yritysvastuun merkitys korostuu
huomattavasti entisestään. Tästä syystä on tärkeää, että Stora Enso huomioi
yritysvastuun olennaisena osana strategiaansa. Stora Enson kokonaan ja
osittain omistamat toiminnot vaikuttavat toimintamaissa monien ihmisten
elämään, esimerkiksi puuviljelmillä Kiinassa ja Brasiliassa. Yhtiön kestävä
menestys edellyttää vahvoja siteitä paikallisten yhteisöjen kanssa kaikissa
toimintamaissa ja sitä, että yhtiön toiminta koetaan kussakin toimintamaassa
myönteisenä voimavarana.

Lapsityövoiman käyttäminen Pakistanissa on esimerkki isosta haasteesta, jonka
myös maahan tulevat yritykset joutuvat osaltaan kohtaamaan.

FAMin ja Solidiumin on täysin mahdotonta hyväksyä lapsityövoiman käyttöä. Tämä
on Suomessa ja Ruotsissa tärkeä yhteiskunnallinen arvokysymys. Asia on myös
keskeinen vastuullisen omistajuuden näkökulmasta. YK:n yleismaailmallinen
ihmisoikeuksien julistus ja kansainvälisen työjärjestö ILO:n julistus
työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista ovat keskeisiä linjauksia, joita
kunnioitamme. Myös Stora Enso on sitoutunut kunnioittamaan näiden keskeisten
julistusten periaatteita.

Pitkäjänteisinä omistajina edellytämme, että Stora Enso löytää kestävän
ratkaisun lapsityövoima-asiaan Pakistanin yhteisyrityksen toimintaketjussa
aikataululla, jolla turvataan parhaalla mahdollisella tavalla kyseessä
olevien lasten hyvinvointi. Odotamme yhtiöltä myös nykyistä aktiivisempaa ja
avoimempaa viestintää suunnitelmista ja tilanteen kehittymisestä. Stora Enson
on tärkeää ansaita luottamus lapsityövoima-asioiden ja muiden
yritysvastuuasioiden hoidossa. Meillä on yhtiön johdon ja hallituksen kanssa
hyvä, jatkuva dialogi, johon haluamme panostaa myös jatkossa.

Toimitusketjun lapsityövoimakysymyksen ratkaiseminen ja kyseisten lasten
hyvinvoinnin ja koulunkäynnin turvaaminen tulevat vaatimaan kaikilta työssä
mukana olevilta päättäväisyyttä ja pitkäjänteisyyttä. Korostamme erityisesti
kansainvälisen yhteistyön merkitystä. Yksi yhtiö ei voi poistaa ongelmaa, ja
tuemmekin Stora Enson tiivistä yhteistyötä kansainvälisten ja paikallisten
asiantuntijoiden kanssa.

Solidium ja FAM selvittävät parhaillaan, kuinka voimme omistajina parhaiten
tukea Stora Ensoa jatkossa. Yhtenä esimerkkinä tapaamme kansainvälisiä
järjestöjä ja muita asiantuntijoita selvittääksemme hyviksi todettuja
käytäntöjä taistelussa lapsityövoiman käyttöä vastaan.

Meidän kaikkien osakkeenomistajien on hyvä muistaa, että yritysvastuuasioiden
hyvä hoito on keskeinen yritysten kilpailukyvyn mittari pitkällä aikavälillä.
Lisäksi se luo ennen pitkää arvoa kaikille osakkeenomistajille. Omistajan
näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää, että yhtiö huomioi toiminnassaan
esimerkillisesti kaikki keskeiset taloudelliset, sosiaaliset ja
ympäristölliset seikat. Parhaassa tapauksessa yritysvastuu johtaa kokonaan
uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Stora Ensolla on mahdollisuus vaikuttaa ympäristöönsä kehittyvillä
markkinoilla hyvinkin myönteisesti. Paikallisten ihmisten kannalta
paikallisesta uusiutuvasta materiaalista valmistettavat pakkaukset ovat
tärkeä osa muun muassa ruoan turvallisuutta ja siten hyvinvointia.
Liiketoiminta tuo luonnollisesti jokaiseen toimintamaahan mukanaan myös
teknologiaa ja osaamista.

Hyvät Stora Enson osakkeenomistajakollegat, tiivistetysti vielä toteamme:

Stora Enson kasvava pakkaus- ja biomateriaaliliiketoiminta on keskeinen osa
yhtiön strategiaa. Uusiutuvat raaka-aineet, vahva osaaminen ja erinomaiset
tuotteet ovat hyvä yhdistelmä. Tämä yhdistelmä edistää sekä yhteiskunnan
kehittymistä että omistaja-arvon kasvua ja vie Stora Enson menestykseen
tulevaisuudessa. Menestyminen tulevaisuudessa edellyttää kuitenkin, että
kestävän kehityksen periaatteita noudatetaan tarkasti ja että niistä tulee
luonnollinen osa yhtiön päivittäistä toimintaa.

Stora Enso on korostanut noudattavansa kestävän kehityksen periaatteita
kehittyville markkinoille laajentumisessa. Omistajina tuemme yhtiön
ponnisteluja löytää ratkaisuja yritysvastuukysymyksiin ja tulemme seuraamaan
tilanteen kehittymistä. Laajentuminen ja kasvu on toteutettava vastuullisesti
ja pitkäjänteisesti, kaikki osapuolet huomioon ottaen.

Haluamme samalla kiittää toimitusjohtaja Jouko Karvista hänen pitkäjänteisestä
työstään yhtiön valitseman strategian valmistelussa ja toteuttamisessa.
Toimitusjohtaja Karvinen on henkilökohtaisella sitoutumisellaan ollut
voimakkaasti vaikuttamassa muutoksen toteuttamiseen yhtiössä.

Kiitos.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Solidium Oy via Globenewswire

HUG#1779144

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.