Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-31

SolTech Energy: Advanced SolTechs gröna företagsobligation tecknades till 170 MSEK

SolTech Energy Sweden AB (publ) dotterbolag, Advanced SolTech Sweden
AB (publ) "ASAB" gröna säkerställda seniora företagsobligation,
SOLT5, tecknades till 170 MSEK. Emissionen är den första i ASAB:s
gröna obligationsramverk om upp till 1 500 MSEK. Obligationerna avses
noteras på First North Sustainable Bond Market och nettolikviden
avsätts för att delfinansiera förvärvet av en befintlig
solenergiportfölj om 24,44 MW, bestående av 17 takbaserade
solenergianläggningar i Kina som årligen genererar cirka 19 %
avkastning på investerat kapital.

ASAB:s verksamhet består i att finansiera solenergianläggningar i Kina
som installeras, ägs och löpande underhålls av SolTech-koncernens
kinesiska samägda bolag, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou
Co. Ltd. "ASRE". Efter förvärvet, kommer den totala portföljen uppgå
till 92,82 MW och generera årliga intäkter om cirka 124,5 MSEK med
god vinstmarginal. Arrangör av transaktionen är JOOL Markets.

Frederic Telander i en kommentar:
- Efter tre framgångsrika gröna obligationsemissioner under 2018,
riktade mot privatpersoner, har vi med SOLT5 gjort ett insteg på den
för oss viktiga marknaden för institutionella obligationer. Där finns
betydligt mer kapital att tillgå, vilket bådar gott inför framtiden
då vi har cirka 25 MW i orderboken, cirka 5 MW under byggnation och
en projekt-pipeline på över 100 MW som vi löpande bearbetar.

För mer information kontakta: Frederic Telander, VD Advanced SolTech
Sweden AB (publ). Tel: 070-525 16 03. Epost:
frederic.telander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy
Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014
om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 januari 2019 kl.
07:00 CET.

Advanced SolTech Sweden AB (publ) - ASAB
I syfte att löpande finansiera investeringarna i Kina, har
SolTech-koncernens moderbolag och dess partner i Kina, Advanced Solar
Power Hangzhou Inc. bildat ASAB. ASAB:s verksamhet består i att genom
utlåning till koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina
som ägs och löpande underhålls av ASRE eller dess helägda lokala
dotterbolag. Som säkerhet för utlånade medel erhåller man säkerheter
i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och
kundfordringar). Bolagets Certified Adviser på First North Bond
marketär Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550.
Email:ca@mangold.se. Mer info på www.advancedsoltech.com
(http://www.soltechenergy.com/sv/solt2/)

SolTech Energy
utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade
solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella,
offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre
skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för
produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina
där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva
solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som
produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi och
NP-Gruppen samt de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina.
SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq
Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 15 000 aktieägare.
Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00.
Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett med vår partner,
Advanced Solar Power Hangzhou Inc samägt bolag, Advanced SolTech
Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE). Affärsmodellen består i
att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller
solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för
anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års
avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s
löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till
kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu
ligger fokus på att bygga en orderstock för 2019 och framåt med målet
att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/soltech-energy/r/advanced-soltechs-grona-foret...
https://mb.cision.com/Main/2299/2729044/983815.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.