Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-05

SolTech Energy: Rättelse: SuZhou LongJie Special Fiber skall i stället vara HuiZhou JinLongYu Cable Industrial Development

SolTech Energy Sweden AB (publ), SolTech, offentliggjorde den 10
oktober 2018, en order som tecknats av det samägda bolaget i Kina,
Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd, ASRE, med SuZhou
LongJie Special Fiber Co Ltd.avseende installation av en
solenergianläggning på 3,5 MW. På grund av en förväxling av
kundinformationen i Kina, publicerades fel företagsnamn den 10
oktober 2018. Rätt namn på kunden skall vara HuiZhou JinLongYu Cable
Industrial Development Co Ltd. Anläggningens storlek, 3,5 MW,
beräknade årliga intäkter om cirka, 4,1 MSEK och de beräknade
ackumulerade intäkterna under avtalets 20 åriga löptid om cirka 82
MSEK, är detsamma. VD: s kommentar nedan avviker dock från
kommentaren i pressmeddelandet den 10 oktober då installation av
anläggningen sker på en annan ort.

Anläggningen kommer som tidigare offentliggjorts att täcka en takyta
om cirka 35 000 kvm (motsvarande ca 5 fotbollsplaner) och årligen
producera cirka 3 675 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all
elektricitet som anläggningen producerar under 20 år. ASRE erhåller
under samma period bidrag från kinesiska myndigheter för varje
kilowattimme (kWh) som levereras till kund. Investeringen i
anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka
22,1 MSEK. Anläggningen beräknas vara färdigbyggd under januari månad
2019.

VD Stefan Ölander i en kommentar:
- Vi är glada över denna order till fem miljoners staden HuiZhou som
ligger nordöst om Hong Kong och Shenzhen. Detta är en region som har
en av världens hetaste affärsklimat och vi ser stora möjligheter till
fler order. Den abonnemangsekonomi vi nu bygger är mycket värdefull
för koncernen under de kommande 20 åren.

För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden
AB (publ)

Tel: 070-739 80 00. Epost: stefan.olander@soltechenergy.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy
Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014
om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 november 2018 kl.
07:00 CET.

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade
solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella,
offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre
skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för
produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina
där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva
solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som
produceras. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North
vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000
aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda
bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är
Erik Penser Bank AB. Mer info på: www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced
SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy
äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49
procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar,
äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak.
Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället
att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som respektive
anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från
försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av
bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock
för 2018/2019 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad
kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och
genererar en löpande årsomsättning om uppåt 1 miljard sek.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/soltech-energy/r/rattelse--suzhou-longjie-spec...
http://mb.cision.com/Main/2299/2663163/938398.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.