Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-09

SpareBank 1 SMN: Godt kvartal for SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SMN fikk et resultat på 500 millioner kroner per første kvartal i
2014, en økning på 179 millioner i forhold til samme periode i fjor.

Kvartalsregnskapet preges av betydelig styrket kjernevirksomhet, lave tap på
utlån, soliditet i tråd med bankens kapitalplan, reduserte utlån til
næringslivskunder samt urealisert gevinst på salg av bankens aksjer i Nets
Holding på 148 millioner kroner.

- Vi er godt fornøyd med resultatet, også når effekten av salgsgevinst på
Nets-aksjene hensyntas. Tiltakene i kapitalplanen har synlig effekt, vi
opprettholder en høy rentenetto og nivået på tap og mislighold er stabilt
lavt, sier konsernsjef Finn Haugan i SpareBank 1 SMN.

Regnskap per første kvartal 2014 - hovedtall
:

* Resultat før skatt: 597 mill. kr (390 mill. per første kvartal 2013)
* Resultat etter skatt: 500 mill. kr (321 mill.)
* Egenkapitalavkastning: 17,7% (12,7%)
* Vekst i utlån: 4,4% (9,7%)
* Vekst i innskudd: 4,1% (7,4%)
* Tap på utlån: 17 mill. kr (17 mill.)
* Ren kjernekapital: 11,1% (10,4%)
* Resultat per egenkapitalbevis: 2,48 kr (1,55 kr)

Styrket rentenetto
Netto renteinntekter ble 412 millioner kroner i første kvartal 2014, en økning
på 69 millioner fra samme periode i fjor. Utlånsmarginene er økt som følge av
skjerpede kapitalkrav for norske banker. Provisjonsinntekter og øvrige
driftsinntekter økte med 21 prosent til 385 millioner kroner. Sterk vekst
tilskrives i all hovedsak økte provisjoner fra SpareBank 1 Boligkreditt som
følge av høyere marginer på boliglån. Bankens datterselskaper viser fortsatt
god inntjening.

Lavere utlånsvekst
Som målsatt i bankens kapitalplan er veksten i utlån til større
næringslivskunder betydelig redusert. Samlet utlån til større kunder samt små
og mellomstore bedrifter er 2,8 prosent lavere enn ved samme tidspunkt i
fjor.

Utlån til privatkunder økte med 8,8 prosent siste tolv måneder og banken
styrket sin ledende markedsposisjon. Til sammenligning var kredittveksten
blant husholdninger i samme periode på 6,9 prosent ifølge SSB. Veksten har
vært særlig høy i Trondheim samt Levanger og Frosta. Banken har fått 3700 nye
privatkunder i første kvartal 2014.

- Kvartalsregnskapet viser at SpareBank 1 SMN håndterer en krevende
konkurransesituasjon godt. Det arbeides systematisk med endringsprosesser og
kompetanseutvikling av bankens rådgivere for å sikre fortsatt
konkurransekraft og fremgang, sier Finn Haugan.

Banken har lave tap og lavt mislighold, som reflekterer både regionens økonomi
og bankens porteføljekvalitet. Netto tap utgjør kun 0,06 prosent av totale
utlån per første kvartal 2014.

Mer effektiv
Kostnadsveksten i morbanken er på 3,3 prosent siste tolv måneder, og dette er
i tråd med bankens effektiviseringsplan. Det er igangsatt et prosjekt basert
på kontinuerlig forbedring som også vil bidra til effektivisering av banken.
Økt digitalisering vil muliggjøre ytterligere kostnadsreduksjoner og nye
tiltak vil bli utredet og iverksatt

Forvaltningskapitalen i SpareBank 1 SMN er per utgangen av første kvartal 2014
på 144 milliarder kroner, inkludert lån overført til deleide SpareBank 1
Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt.

Stabile utsikter
- Vi ser fortsatt få indikasjoner på at næringslivet i Trøndelag og på
Nordvestlandet står foran et konjunkturskift. De viktigste næringene i
regionen viser aktivitetsvekst og god lønnsomhet, og utsiktene for 2014 synes
å være gode. Det er likevel en viss makroøkonomisk avmatning som gir seg
utslag i redusert utlånsvekst, sier Finn Haugan.

http://kvartalsrapport.smn.no/2014/

Trondheim, 9. mai 2014.

Kontaktpersoner i SpareBank 1 SMN:
Konsernsjef Finn Haugan tlf 900 41 002
Finansdirektør Kjell Fordal tlf 905 41 672
Informasjonsdirektør Hans Tronstad tlf 941 78 322

Om SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern. Markedsleder i privat- og
bedriftsmarkedet, og lokalisert på 43 steder i regionens kommuner med i alt
49 kontor.

Vårt mål er å være den anbefalte banken for kunder i Trøndelag og på
Nordvestlandet, og som lokal og selvstendig sparebank føler vi et spesielt
ansvar for å stimulere til vekst og trivsel i regionen. Vi bygger vår
virksomhet på nærhet til kundene, god tilgjengelighet, full produktbredde og
helhetlig økonomisk rådgivning.

Hovedkontoret ligger i Trondheim. Konsernet sysselsetter ca 1200 årsverk og
omfatter også datterselskapene SpareBank 1 Finans Midt-Norge, EiendomsMegler
1 Midt-Norge, Allegro Finans og SpareBank 1 Regnskapshuset SMN. SpareBank 1
SMN er største aksjonær med eierandel på 33 prosent i BN Bank.

SpareBank 1 SMN er en av seks eiere av SpareBank 1 Gruppen. Ønskes ytterligere
informasjon, besøk vår hjemmeside www.smn.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Rapport
http://hugin.info/144/R/1784073/611188.pdf
Presentasjon
http://hugin.info/144/R/1784073/611190.pdf
Supplementary information
http://hugin.info/144/R/1784073/611191.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: SpareBank 1 SMN via Globenewswire

HUG#1784073

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.