Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-22

SpectraCure: Framtidens behandlingsmetod av cancertumörer

wysiwyg_image

SpectraCure har utvecklat en särskild metod för cancerbehandling som kombinerar laserljuskällor med läkemedel. Kliniska tester visar att metoden har stor potential att med god effekt behandla cancertumörer.

Årligen insjuknar runt 180 000 personer i USA och 400 000 i EU i prostatacancer. Efter strålbehandling drabbas omkring 60 000 av dessa av återfall i cancern, vilket gör att behovet av nya behandlingsmetoder för dessa patienter är stort. SpectraCure har sin bakgrund i Lunds universitets avdelningar för medicinska lasertillämpningar och fysik. Bolaget fokuserar på cancerbehandlingar som använder sig av medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT.  Behandlingsmetoden är lämplig för invärtes tumörer. Vi har intervjuat SpectraCures teknikchef, Johannes Swartling

Vad gör SpectraCures behandlingsmetod unik?

- Vår behandlingsmetod kombinerar läkemedel med laserljus - något som är unikt på marknaden. Vi har en väldokumenterad verkansmetod som vi har kunnat bevisa fungerar rent kliniskt.

- SpectraCure har utvecklat och patenterat något som heter Idose, vilket är en medicinsk laserutrustning som används för att aktivera ett ljuskänsligt läkemedel som ges till patienten. Det är inte laserljuset i sig som ger effekten utan kombinationen med läkemedlet. Var för sig är de två ofarliga och utan effekt.

- Förutom själva laserenheten omfattar systemet teknik för behandlingsplanering och beräkning av den optimala ljusdosen. Under laserljusleveransen kan Idose i realtid utföra justeringar av den planerade dosen för att säkerställa att hela tumören behandlas utan att närliggande organ skadas.

- Behandlingsplanering, dosberäkning och funktionen att justera dosen under pågående behandling gör systemet unikt, vi känner inte till något företag som arbetar med direkt jämförbar teknik, säger Johannes.

Läs mer om SpectraCures unika teknik här. 

Hur arbetar ni för att få ut produkten på marknaden?

- Just nu befinner vi oss i slutskedet av fas 1 där vi finjusterar behandlingsdosen. Hittills har vi sett mycket positiva resultat – med hjälp av magnetkameraundersökning jämför vi bilder före och efter behandling och kan se vilka delar av vävnaden som har slagits ut. Traditionell strålbehandling av patienter kan bara genomföras en gång medan vår behandling kan göras fler gånger om det skulle behövas. Förutsatt att den finjusterade dosen fortsätter att ge positivt resultat under slutskedet av fas 1 kommer vi i början av 2019 att gå in i fas 2.

- I fas 2 kommer vi att behandla 15-20 patienter som har drabbats av återfall av prostatacancer, de behandlas med den optimala dos som vi har tagit fram under fas 1. Efter genomförd behandling sker först en utvärderingsfas på 28 dagar som sedan följs av uppföljning under tolv månader.

- Om även fas 2 genomförs med lyckade resultat går vi sedan in i den slutgiltiga tredje fasen, där vi fortsätter med samma dos och behandlar mellan 50-80 patienter. Resultatet från fas 3 ligger sedan till grund för ett myndighetsgodkännande. Hur lång tid det dröjer tills vi befinner oss där beror på hur snabbt sjukhusen som vi samarbetar med har möjlighet att behandla patienterna. Vi strävar efter att samarbeta med ett tiotal sjukhus i Europa och Nordamerika, ett krav från vår sida är att de ska vara välrenommerade med ett gott rykte.

- När vi har nått ett positivt resultat i fas 3 skickar vi slutligen in en ansökan till centrala läkemedelsmyndigheter. Totalt har SpectraCure 12 beviljade patent och flertalet är godkända i de länder som representerar de största och viktigaste internationella marknaderna: Europa, USA, Kanada, Japan och Kina.

Ni har nyligen genomfört en nyemission - hur kommer kapitalet att användas?

- Vår nyemission i början av november övertecknades till 123 procent och totalt fick vi in cirka 57,6 MSEK före emissionskostnader i bolaget. Kapitalet kommer att användas för fas 2-studien samt planering och initiering av fas 3-studien.

wysiwyg_image

Vilken potential ser ni på marknaden?

- Vi känner oss trygga med de patent som vi har och idag är vi dessutom relativt ensamma på världsmarknaden med den teknik som vi använder.
Dessutom har vi goda kliniska fördelar då vi förutom goda resultat även så långt har kunnat visa att vår metod inte ger allvarliga biverkningar - traditionella behandlingsmetoder ger ofta biverkningar i form av impotens och inkontinens.

- När vi har fått godkännande för vår produkt blir nästa steg att rikta in oss på förstafallsbehandling av prostatacancer där antalet patienter är tio gånger fler än de som drabbas av återfall. Vi ser även goda möjligheter att kunna behandla andra typer av cancer i bukspottkörteln, mun- och halsområdet samt vissa typer av bröstcancer. Tillsammans gör det vår marknadspotential mycket stor, avslutar Johannes.

Mer information om SpectraCure hittar du på spectracure.se

Information om handelsplats:

SpectraCure noteras på Nasdaq First North Stockholm, första handelsdag är 4 december 2018. Idag handlas aktien på Spotlight Stock Market.

 

Text: SpectraCure AB

Författare Analysguiden

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.