Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-28

SpiffX: Rättelse i pressmeddelande 2018-09-21 "SpiffX (under namnändring till Spiffbet) genomför nyemission för att fina...

Rättelsen avser villkor för teckningsrätter. I pressmeddelandet som
offentliggjordes den 21 september 2018 är villkoren inte korrekt
beskrivna.

De korrekta villkoren är: Aktieägare i Bolaget erhåller för varje
befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs sju (7)
teckningsrätter för att teckna fyra (4) nya aktier.

Nedan återges hela det korrigerade pressmeddelandet:

Pressmeddelande 2018-09-21

SpiffX (under namnändring till Spiffbet) genomför nyemission för att
finansiera offensiv tillväxtstrategi

Styrelsen i SpiffX AB (under namnändring till Spiffbet, "Bolaget") har
beslutat att med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämman den 18
april 2018 genomföra en nyemission om 25,1 MSEK med företrädesrätt
för aktieägarna. Teckningstiden löper under perioden 3 till 19
oktober 2018. Emissionen är garanterad till 100 procent.

Genom emissionen kommer Bolaget att tillföras 25,1 MSEK före
emissionskostnader. Emissionslikviden ska huvudsakligen användas för
att:

· Intensifiera marknadsföringen av Bolagets två produktområden,
casinospel under varumärket Spiffbet Casino samt hybridspel, det vill
säga Take5-familjen med spel under varumärket Spiffbet Games.

· Vidareutveckla affärsförbindelser med avtalade kunder och
distributörer genom fortsatt produktanpassning.

· Vidareutveckla samt mobilanpassa den nyligen förvärvade
casinoplattformen och dess 30 casinospel och öka förmågan att
skräddarsy casinospelen till lokala marknader.

· Vidareutveckla och förfina Take5-applikationen med nya variationer
för fotboll samt bredda Take5-appikationen till andra idrotter som
basket, tennis med flera.

· Arbeta med lokal regelefterlevnad i form av licensiering och
certifiering på nya marknader.

· Återbetala det brygglån om 6,5 MSEK som togs den 9 maj 2018.
Emissionskursen har bestämts till 1,50 SEK per aktie, vilket innebär
en rabatt om 31 procent jämfört med ett volymvägt genomsnitt för
SpiffXs historiska kurs under perioden 7 - 20 september 2018.

Erbjudandet avser en företrädesemission där sju befintliga aktier i
Bolaget berättigar till teckning av fyra nyemitterade aktier. Större
teckning än vad erhållna teckningsrätter ger rätt till kan inlämnas,
Teckning utan företräde är också möjlig.

Emissionen kommer att inbringa 25,1 MSEK före emissionskostnader, som
beräknas uppgå till cirka 4,5 MSEK, varav cirka 2 MSEK utgör kostnad
för upprättandet av emissionsgarantin. För nuvarande aktieägare som
inte tecknar sig i erbjudandet uppstår en utspädningseffekt om cirka
36 procent, beräknat som antalet aktier i erbjudandet dividerat med
antalet aktier efter fulltecknad emission, eller 16 739 204 aktier
förutsatt fulltecknat erbjudande. Antalet aktier i Bolaget efter
emission vid full teckning uppgår till 46 032 813.

För att säkerställa företrädesemissionen har Bolaget ingått
teckningsförbindelser och garantiavtal med externa investerare, ett
antal större aktieägare samt styrelse och ledning om totalt 100
procent av emissionsbeloppet.

Onsdagen den 3 oktober är beräknad dag för offentliggörande av
Investeringsmemorandum och teckningstiden löper under perioden 3 till
19 oktober 2018. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är
den 1 oktober 2018. Handel med teckningsrätter kommer att ske på
Nasdaq First North från och med den 3 oktober till och med den 17
oktober.

De fullständiga villkoren för företrädesemissionen samt information om
Bolaget kommer att redovisas i det informationsmemorandum som
beräknas publiceras på Bolagets hemsida senast den 3 oktober 2018.

Erbjudandet i sammandrag

· Teckningskurs: 1,50 SEK per aktie.
· Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar 16 739 204 aktier,
motsvarande 25 108 807,50 SEK.

· Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 1 oktober 2018 är
registrerade som aktieägare i SpiffX AB äger företrädesrätt att
teckna aktier i den förestående nyemissionen.Aktieägare i Bolaget
erhåller för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs
sju (7) teckningsrätter för att teckna fyra (4) nya aktier.

· Teckningsperiod: 3 oktober 2018 till och med 19 oktober 2018.
· Värdering (pre-money): Cirka 43,9 MSEK.
· Antal aktier före nyemission: 29 293 609 aktier.
· Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Bolaget har erhållit
garantiåtaganden och teckningsförbindelser 100 procent av
emissionsbeloppet.

För ytterligare information:

Lennart Gillberg, VD och styrelseledamot tel: 076-010 17 61,
lennart@spiffx.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Spiffbet är
skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 september 2018, kl. 15:15 CET

Om SpiffX (under namnändring till Spiffbet)

SpiffX utvecklar onlinespel för casino och betting som marknadsförs
under varumärkena Spiffbet Casino och Spiffbet Games. Casinospelen
erbjuder rättvisa odds i kombination med unik funktionalitet.
Casinoplattformen erbjuder alla populära bordsspel inklusive
videoslottar som kan skräddarsys för kundernas specifika behov. Med
Take5-seriens innovativa mobilbaserade hybridspel - Spiffbet Games -
har SpiffX hittat en egen nisch som ligger mellan traditionella
sportspel och casinospel. Den operativa verksamheten bedrivs i
dotterbolagen SpiffX Malta Ltd. och SpiffXCuracao N.V. med licens nr
N.V.#365/JAZ utfärdad av Curacaos regering. SpiffX har även licens i
Storbritannien.

SpiffX AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North och G&W
Fondkommission är Bolagets certified advisor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/spiffx/r/rattelse-i-pressmeddelande-2018-09-21...
http://mb.cision.com/Main/7790/2630981/917819.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.