Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-19

Sportamore: Sportamore delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019

Accelererande tillväxt och förbättrad bruttomarginal

Under årets andra kvartal har Sportamore ökat tillväxttakten till 18,3
procent och den totala försäljningen* uppgår till 244 (206) MSEK.
Bruttomarginalen stärks, både gentemot föregående kvartal och
föregående år, och uppgår för perioden till 37,6 (37,4) procent .
Stålbadet för fysisk sporthandel fortsätter i kölvattnet av den
snabba förflyttningen till digital handel och trots goda
väderförutsättningar har marknaden präglats av hög kampanjintensitet.
Sportamore visar att vi även under dessa förutsättningar kan
kontrollera vår bruttomarginalutveckling. Vi förväntar oss att också
under andra halvåret stärka bruttomarginalen jämfört med föregående
år och samtidigt leverera tillväxt i enlighet med våra finansiella
mål.

Ökande ordervärde

Vi konstaterar en väsentlig förbättring i genomsnittligt ordervärde
som ökar med sex procent för perioden. Utvecklingen drivs av både ett
ökande antal varor per order och stigande genomsnittligt
försäljningspris. Under slutet av perioden har vi dessutom infört ett
lägsta ordervärde för fri frakt i samtliga marknader. Denna
förändring har föregåtts av noggrann analys av kundbeteende och
förväntas ge ett antal positiva effekter. Dels förväntas den bidra
till att lyfta det genomsnittliga ordervärdet i kommande kvartal,
dels frigörs resurser från mindre lönsamma kundorder som vi istället
kan nyttja till att ytterligare förbättra leveranserbjudande och
servicegrad för våra lönsamma kundorder. Ytterligare en viktig aspekt
är att denna förändring har potentialen att driva snabb förändring i
kostnadsstruktur per order, något som förväntas bidra positivt till
Sportamores lönsamhetsutveckling.

Ny marknad - Frankrike

I slutet av perioden har vi introducerat Sportamore i Frankrike och
inleder nu arbetet med att växa och anpassa denna marknad. Genom vårt
fokus på automation och skalbara processer har vi också lagt en god
grund för möjligheten att fortsätta skala upp vår geografiska
totalmarknad. I övrigt växer kundbasen planenligt med en
årstillväxttakt om cirka 175 000 kunder och uppgår nu till 1 041 000
aktiva kunder samtidigt som genomsnittligt antal order per aktiv kund
ökar. Vidare har vi under andra kvartalet investerat i utveckling av
såväl varumärkeskoncept som en ny plattform för omhändertagande av
vår existerande kundbas, ett spännande arbete vars resultat kommer
att börja implementeras under det tredje kvartalet.

Skalbarhet och effektivisering för förbättrat helårsresultat

I perioden har vi påverkats signifikant av ökade fraktkostnader till
följd av kapacitetsbegränsningar, växelkursförändringar och stigande
oljepriser. Detta har haft en negativ inverkan på EBIT för kvartalet
som uppgår till -9,5 (-6,2) MSEK. Mot denna bakgrund växer betydelsen
av de investeringar vi gjort i infrastruktur och automation för
skalbarhet och effektivitet. Nyttan av dessa satsningar när
omsättningstalen stiger visades inte minst i fjärde kvartalet 2018.
Skalbarheten visas också av det faktum att rörelsekostnader exklusive
varu- och marknadsföringskostnader som andel av försäljning under
perioden utvecklas positivt och minskat från 28,8% i första kvartalet
till 28,3% i andra kvartalet som en effekt av fortsatt
effektivisering och omsättningstillväxt.

Vi går nu in i en fas av ökat lönsamhetsfokus och vidtar en rad
åtgärder, där införandet av fraktfri gräns är den första, för att
driva på utvecklingen. Det är vår bedömning att fortsatt
effektivisering jämte ett stigande ordervärde kommer att bidra till
förbättrad kostnadsstruktur under kommande kvartal och att 2019 på
helårsbasis ska generera förbättrat resultat jämfört med 2018
samtidigt som kundbasens starka tillväxt ökar den framtida
potentialen.

Sunda finanser och kurant varulager

Koncernens finansiella position är fortsatt god och kassan uppgår på
balansdagen till 25,5 (44,0) MSEK exklusive checkkredit om 40,0 MSEK.
Lagervärdet vid periodens slut uppgick till 275 (229) MSEK, en
planenlig minskning både jämfört med årsskiftet och föregående
kvartalsslut vilket således innebär att lageromsättningshastigheten
nu stiger i enlighet med tidigare kommunikation. Varulagret är
fortsatt kurant, mindre än 18 procent är äldre än sex månader. Vi
vidmakthåller vår ambition att öka lageromsättningshastigheten också
under andra halvåret 2019.

* Avser egen försäljning plus det fulla varuvärdet vid
kommissionbaserad försäljning, där egen försäljning är rörelsens
intäkter minus provisioner vid kommissionsbaserad försäljning.

Denna information är sådan information som Sportamore AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom VD
Johan Rydings försorg, för offentliggörande den 19 juli 2019 kl.
08.00 CET.

För ytterligare information, besök www.sportamore.se eller kontakta:

Johan Ryding, VD

Telefon: 0705 56 22 26

Om Sportamore

Sportamore AB (publ) är Nordens ledande och snabbast växande
teknikbolag som säljer sportrelaterade produkter på nätet. 2018
omsatte koncernen 947 MSEK. I maj 2015 noterades Sportamore på NASDAQ
Stockholm och har blivit flerfaldigt utnämnda till Årets Nätbutik,
Årets e-handel samt vunnit pris som Årets Kundtjänst. Under 2018
besöktes Sportamore och Sportamore Outlet av över 54 miljoner
besökare. Sportamore säljer över 30 000 produkter från cirka 300
olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Sedan
starten har Sportamore fokuserat på ett mycket attraktivt
kunderbjudande genom fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp
samt prisgaranti.

För mer information vänligen besök www.sportamore.se
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sportamore/r/sportamore-delarsrapport-1-janua...
https://mb.cision.com/Main/4496/2865963/1079799.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.