Du är här

2018-06-18

SSAB: HYBRITs världsunika pilotanläggning får stöd från Energimyndigheten

HYBRIT, SSAB, LKAB och Vattenfalls initiativ för
fossilfritt stål, har beviljats finansiellt stöd från
Energimyndigheten på 528 miljoner

kronor. HYBRIT har potential att minska Sveriges totala
koldioxidutsläpp med

tio procent och Finlands med sju procent och har beskrivits som
avgörande för

att Sverige ska kunna möta de mål som satts i Parisavtalet.
Idag blev det klart att Energimyndigheten beslutat att ge finansiellt
stöd till HYBRIT för att bygga en pilotanläggning som beräknas stå
färdig 2020. I anläggningen ska tester utföras för att möjliggöra en
uppskalning av fossilfri ståltillverkning. Den totala kostnaden för
pilotfasen beräknas uppgå till 1,4 miljarder kronor, varav
ägarbolagen SSAB, LKAB och Vattenfall står för 63 procent.
Energimyndighetens stöd avser 25 procent av kostnaden för
pilotanläggningen, och högre andelar för de olika
forskningsinsatserna. Totalt uppgår Energimyndighetens bidrag till
cirka 37 procent av de beräknade kostnaderna.

- Försök i pilotskala är nödvändigt för att verifiera slutsatserna från småskaliga laboratorieförsök i en större skala som efterliknar den kommande industriella processen. Det ger förutsättningar att bättre förstå vad som sker i ett sammankopplat industrisystem och hur vi skapar en effektiv produktionsprocess. Det är ett kritiskt steg för att nå målet med en fossilfri ståltillverkning och alla dess miljövinster. Därför är vi väldigt glada att Energimyndigheten väljer att fortsätta stödja oss, säger Mårten Görnerup, vd för HYBRIT.

- Med vårt engagemang i HYBRIT-initiativet driver vi på omställningen till en fossilfri industri och ett hållbart samhälle. Dessutom bidrar vi till långsiktig konkurrenskraft för svensk stålindustri och växlar upp arbetet kring de gröna unika energisystemen i Sverige, säger Remy Kolessar, chef för forskning och innovation på Energimyndigheten.

Stödet från Energimyndigheten omfattar två delprojekt:
Projekt 1 (Pilotstudier av Direktreduktion baserat på vätgas med
efterföljande stålprocess) avser pilotstudier av direktreduktion av
järnmalmspellets med vätgas och efterföljande nedsmältning i
ljusbågsugn för stålproduktion. Studierna syftar till att utveckla
ett koncept där ren vätgas utgör reduktionsmedlet vid produktion av
järnsvamp från järnmalmspellets. Det är kärnan i HYBRIT och den fas
som kräver mest forskning och utveckling.

Projekt 2 (Pilotstudier av fossilfri pelletsvärmning) omfattar
utveckling av fossilfri värmningsteknik för sintring av
järnmalmspellets. Studierna syftar dels till att minska utsläppen i
befintliga pelletsverk, och även till att ta fram en ny
pelletiseringsprocess.

Sedan HYBRIT initierades våren 2016 har två genomförbarhetsstudier
genomförts och under 2017 påbörjades ett forskningsprojekt med
finansiellt stöd från Energimyndigheten. Forskningsprojektet är ett
omfattande samarbete mellan industri, högskolor och
forskningsinstitut för att kartlägga möjliga fossilfria vägar i
värdekedjan energi, gruva, järn, stål.

Energimyndigheten har tidigare bidragit med 60 miljoner kronor till
förstudie och forskningsprojekt, och med 10 miljoner kronor som
motsvarar hälften av kostnaden för planering och projektering av den
pilotanläggning som börjar byggas i juni 2018.

Redan 2024 ska initiativet övergå från pilotfas till demonstrationsfas
2025-2035, vilken motsvarar mindre industriell skala. Planen är att
ha en industriell fossilfri process för ståltillverkning framme 2035.

För mer information, kontakta:

Amelie Winberg, SSAB, amelie.winberg@ssab.com, + 46 702211372

Erika Lindblad, LKAB, erika.lindblad@lkab.com, +46 72 524 12 41

Magnus Kryssare, Vattenfall, magnus.kryssare@vattenfall.com, + 46
767695607

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ssab/r/hybrits-varldsunika-pilotanlaggning-far...
http://mb.cision.com/Main/980/2550697/861932.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.