Du är här

2018-10-22

Stillfront Group AB: Stillfront Group - Valberedning inför årsstämman 2019

PRESSMEDDELANDE.
22 oktober, 2018

Stillfront Group - Valberedning inför årsstämman 2019Stillfront Group har utsett valberedning.Stillfront Groups årsstämma antog 2018 en instruktion för utseende av
valberedningen, som gäller till dess bolagsstämman beslutar annorlunda.
Enligt denna instruktion ska valberedningen utgöras av representanter för de
tre röstmässigt största aktieägarna i enlighet med den av Euroclear Sweden
förda aktieboken per 30 september varje år, tillsammans med styrelsens
ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första
sammanträde. Den ledamot som företräder den röstmässigt största aktieägaren
ska utses till ordförande i valberedningen.

Valberedningen har nu utsetts och utgörs av följande ledamöter:
· Kai Wawrzinek, Laureus Capital
· Joachim Spetz, Swedbank Robur Fonder
· Niklas Johansson, Handelsbanken Fonder

Valberedningen ska inför årsstämman 2019 ta fram förslag till ordförande på
stämman, antal styrelseledamöter, arvode till var och en av
styrelseledamöterna, val av styrelse och styrelseordförande, arvode till
revisor och val av revisor, samt, i den mån så anses erforderligt, förslag
till ändringar i valberedningens instruktion.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2019
kan göra detta via post till Stillfront Group, att: Valberedningen, Sveavägen
9, 5 tr, 111 57 Stockholm eller via email: joachim.spetz@hotmail.com För att
valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt
bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 februari 2019.
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:Sofia Wretman, IR, Stillfront Group
Tel: +46 70 811 64 30
E-post: sofia@stillfront.com

OM STILLFRONTStillfront är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av digitala
spel - med visionen att bli en ledande indie-spelutvecklare och förläggare.
Stillfront är verksamt genom tio näst intill självständiga dotterbolag: Bytro
Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power Challenge i
Storbritannien och Sverige, Dorado Online Games på Malta, Simutronics i USA,
Babil Games i UAE och Jordanien, eRepublik på Ireland i Rumänien, OFM Studios
i Tyskland, Goodgame Studios i Tyskland och Imperia Online i Bulgarien.
Stillfronts spel distribueras globalt. Huvudmarknaderna är Tyskland, USA,
Frankrike, Storbritannien och MENA. För mer information, besök Stillfronts
webbplats www.stillfront.com.

UTVALDA SPELStillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel och
Unravel Two är omskrivna spel som är utvecklade av Coldwood i samarbete med
Electronic Arts. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel
utvecklade av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som
lanserades 2001. DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en
mycket lojal spelarbas. Siege: Titan Wars(TM) är ett populärt mobilspel
utvecklat av Simutronics. Nida Harb III och Admiral är mobilstrategispel med
mycket starka spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games. World at War: WW2
och War and Peace: Civil War är framgångsrika mobilstrategispel från
eRepublik Labs. Online Fussball Manager är ett ledande sportsmagementspel.
EMPIRE och BIG FARM är stora brands som drivs av Goodgame Studios. Imperia
Online, är ett medeltida MMO strategispel publicerat både via browser- och
mobila plattformar, av Imperia Online.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: FNCA, telefon +46 8 528 00 399

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 22 oktober 2018 kl 13.15 CEST.

---------------------------------------
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Stillfront Group AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.