Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-28

Stora Enso Oyj: Stora Enso konverterar pappersbruket i Uleåborg för produktion av förpackningskartong

STORA ENSO OYJ NYHETER FÖR INVESTERARE 2019-05-28 kl. 9.30 EEST

Stora Enso har beslutat att investera cirka 350 MEUR i att konvertera
pappersbruket i finska Uleåborg (Oulu) för förpackningstillverkning.
Investeringen omfattar konvertering av pappersmaskin 7 för produktion
av högkvalitativ nyfiberbaserad kraftliner, samt stängning av
pappersmaskin 6 och arkningsanläggningen. Produktionen vid den
konverterade maskinen beräknas vara igång i slutet av 2020.

- Konverteringen av Uleåborgs bruk skapar möjligheter för Stora Enso
att ytterligare stärka sin position på den växande
förpackningsmarknaden och innebär ett stort steg framåt i företagets
transformation. Vi har beprövad erfarenhet av att driva stora
konverteringsprojekt på ett framgångsrikt sätt, då vi redan har
konverterat en pappersmaskin vid bruket i Varkaus för produktion av
kraftliner, säger Stora Ensos vd Karl-Henrik Sundström.

Kraftliner används ofta inom förpackningssegment som kräver hög
styrka, kvalitet och renhet, såsom livsmedel, frukt och grönsaker,
samt tunga gods. Produktionen kommer att rikta sig till globala
exportmarknader.

- Ekonomisk tillväxt, hållbarhet och livsmedelssäkerhet är några av de
främsta drivkrafterna på förpackningsmarknaden. Konverteringen ger
oss möjlighet att erbjuda våra kunder en innovativ kraftlinerprodukt
med högpresterande egenskaper i form av styrka, tryckbarhet och
livsmedelssäkerhet, säger Gilles van Nieuwenhuyzen, chef för Stora
Ensos division Packaging Solutions.

För att ytterligare transformera Stora Enso från verksamhet med låg
och minskande EBITDA till verksamhet med ökande och högre lönsamhet
kommer koncernen att investera cirka 350 MEUR i konverteringen under
2019-2022. Det ökar koncernens tidigare beräknade investeringar för
2019 från 540-590 MEUR till 610-660 MEUR. Marknadsvillkoren för
träfritt bestruket papper har försämrats ytterligare, varför Stora
Enso måste påskynda sin transformationstakt genom att öka
investeringarna jämfört med tidigare beräkningar. Efter
konverteringen förväntas EBITDA-marginalen för Uleåborgs bruk öka med
15-20 procentenheter när kraftlinermaskinen körs med full kapacitet,
cirka fyra år efter starten. Vid fullt uppnådd kapacitet beräknas
investeringen motsvara målet för divisionen Packaging Solutions
operativa rörelsemarginal på 20 %.

Investeringen omfattar en ny produktionslinje i världsklass för
nyfiberbaserad kraftliner (både brun och vit) med en årlig kapacitet
på 450 000 ton, modifiering av massabruket och torkmaskinen för att
producera oblekt brun massa, samt investeringar för att öka brukets
miljöresultat. Projektet inleds med markarbeten under sommaren 2019
och runt 200 underleverantörer kommer att arbeta vid Uleåborgs bruk
under projektets gång.

Det konverterade bruket kommer att anställa cirka 180 medarbetare.
Virkeskonsumtionen vid bruket kommer att öka med 0,5 miljoner m3 till
2,4 miljoner m3 per år. Virket kommer huvudsakligen att köpas in från
privata skogsägare i norra Finland.

Som ett resultat av de fackliga förhandlingar som inleddes den 25 mars
2019 kommer 365 personer att sägas upp permanent. Den tidigare
beräkningen av det högsta antalet uppsägningar var 400 personer.
Uppsägningarna kommer främst att ske i slutet av 2020, när Uleåborgs
bruk slutar att tillverka träfritt bestruket papper. Stora Enso
kommer att erbjuda stöd till de personer som inte behåller sin
anställning på Uleåborgs bruk efter konverteringen. Högst 20 % av
uppsägningarna kan hanteras genom pensionsavtal.

- Vi kommer att ha ett nära samarbete med Stora Ensos övriga
anläggningar, Uleåborgs stad och andra intressenter för att
underlätta för dem som inte har kvar sin anställning inom den nya
organisationen att få annat arbete. Det inkluderar såväl
omställningssatsningar som utbildningar individuellt och i grupp för
återanställning. Vi kommer även att erbjuda ekonomiskt stöd till
medarbetare som startar eget företag, säger Kati ter Horst, chef för
Stora Ensos division Paper.

Stora Enso kommer att redovisa en kostnad på 31 MEUR som en
jämförelsestörande post, hänförlig till uppsägningar,
omstruktureringskostnader, nedskrivningar av anläggningstillgångar
samt återföring av nedskrivningar, av vilka 7 MEUR kommer att
bokföras under andra kvartalet 2019 och 24 MEUR under de följande fem
kvartalen. De omstruktureringsrelaterade kostnaderna får en
kassaeffekt på cirka 19 MEUR när pappersproduktionen vid bruket
upphör.

Den nuvarande årliga kapaciteten för Uleåborgs bruk är 1 080 000 ton
träfritt bestruket papper. Användningsområden för träfritt bestruket
papper omfattar exempelvis högkvalitativt reklam- och journalpapper.
Papperstillverkningen förväntas pågå fram till slutet av september
2020.

Länkar till tidigare meddelanden om Uleåborgs bruk:
2019-03-18: Stora Enso inleder MBL-förhandlingar om eventuell
konvertering av pappersbruket i Uleåborg för produktion av
förpackningskartong, samt eventuell nedstängning av en pappersmaskin
(https://www.storaenso.com/en/newsroom/regulatory-and-investor-releases/2...)

2018-06-28: Stora Enso utvärderar utvecklingsmöjligheter vid Uleåborgs
bruk i Finland
(https://www.storaenso.com/en/newsroom/regulatory-and-investor-releases/2...)

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen
chef för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767
Part of the bioeconomy, Stora Enso is a leading global provider of
renewable solutions in packaging, biomaterials, wooden constructions
and paper. We believe that everything that is made from fossil-based
materials today can be made from a tree tomorrow. Stora Enso has some
26 000 employees in over 30 countries. Our sales in 2018 were EUR
10.5 billion. Stora Enso shares are listed on Nasdaq Helsinki (STEAV,
STERV) and Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). In addition, the shares
are traded in the USA as ADRs (SEOAY). storaenso.com
(http://www.storaenso.com/)

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen
chef för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/stora-enso-oyj/r/stora-enso-konverterar-pappe...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.