Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-12

Storebrand ASA: STOREBRAND ASA: 2. kvartal 2019 - konsernresultat på 578 millioner kroner i kvartalet og 1 311 millioner kr...

· Konsernresultat på 578 millioner kroner i andre kvartal, og 1 311
millioner kroner hittil i år

· Solvensgrad 167 prosent
· God avkastning til kundene fører til 166 millioner kroner i
opptjente, men ikke bokførte avkastningsbaserte inntekter i første
halvår

- Storebrand leverer tilfredsstillende underliggende resultater
justert for avkastningsbaserte kostnader og omstillingskostnader.
Salget er godt og vi har vunnet mange nye kunder i både Norge og
Sverige som vi ser frem til å ønske velkommen i andre halvår, sier
konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Driftsresultat er underliggende tilfredsstillende, men preget av
omstillingskostnader og periodisering av avkastningsbaserte kostnader

Driftsresultatet for andre kvartal var 474 millioner kroner, ned fra
645 millioner kroner i andre kvartal 2018. God avkastning i
Skagen-fondene øker de avkastningsbaserte kostnadene med 44 millioner
i kvartalet samtidig som de relaterte inntektene først kan bokføres
ved utgangen av året. Kostnader knyttet til omstruktureringer, som
vil gi lavere kostnader fremover, påvirker driftsresultatet med 45
millioner kroner. Et ordinært forsikringsresultat i kvartalet etter
ekstraordinært gode forsikringsresultater i andre kvartal 2018 gir et
lavere driftsresultat sammenlignet med fjoråret.

Storebrand går inn i markedet for offentlig tjenestepensjon

Pensjonssystemet for offentlig sektor er i ferd med å tilpasses
pensjonsreformen. De nye reglene trer i kraft fra 2020. Storebrand
har besluttet å returnere til markedet for offentlig tjenestepensjon
for kommuner. Dette markedet er i dag dekket av egne pensjonskasser
og Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

Godt salg i kvartalet

Storebrand ser frem til å ønske Posten og deres ansatte velkommen.
Posten er den største innskuddspensjonskunden som flytter til
konsernet noensinne, med 3 milliarder i midler til forvaltning og 300
millioner i årlige premier. I den svenske virksomheten fortsetter
nysalget i høyt tempo med en økning på 38 prosent sammenlignet med
året før.

Forvaltningskapitalen øker til 751 milliarder kroner

Finansmarkedene fortsatte den positive utviklingen i andre kvartal,
noe som bidro til å løfte forvaltningskapitalen fra 707 milliarder
kroner til 752 milliarder kroner, sammenlignet med andre kvartal
2018.

Innen innskuddspensjon økte midlene til forvaltning med 20 milliarder
kroner, tilsvarende 11 prosent. God avkastning, godt salg og
strukturell markedsvekst driver veksten. Forvaltet
innskuddspensjonskapital har i kvartalet passert 100 milliarder
kroner både i Norge og Sverige.

Forsikringsvirksomheten vokser etter en periode med flat utvikling.
Samlet årlig bestandspremie økte 2 prosent sammenlignet med
tilsvarende kvartal i fjor og innenfor skadeforsikring vokste
bestandspremien med 6 prosent i den samme perioden.

Fortsatt sterk kostnadskontroll og robust soliditet

Den underliggende kostnadskontrollen i konsernet er sterk, og
Storebrand opprettholder målet om reduserte kostnader mellom 2015 og
2020. I tråd med denne målsettingen har konsernet gjennomført en
rekke omstruktureringer i andre kvartal, som gir en engangskostnad på
45 millioner kroner.

Soliditeten i konsernet er robust. Solvens II-margin var beregnet til
167 prosent ved utgangen av andre kvartal. Solvensen er redusert med
seks prosentpoeng i kvartalet, i hovedsak som følge av en lavere og
flatere rentekurve.

NØKKELTALL I KVARTALET:

(Q2-18 i parantes)

· Solvens II 167% (167%)
· Resultat pr. aksje justert for amortisering 1,21 (1,46)
· Egenkapital 32 242 (30 227)

Aktivitet i forbindelse med 2. kvartal 2019

07.30: Pressemelding, kvartalsrapport og analytikerpresentasjon vil
være tilgjengelig på www.storebrand.no/ir.

10.00: Felles presse- og analytikerkonferanse i Storebrands
Auditorium, Lysaker Park. Hovedinngang: Professor Kohts vei 9,
Lysaker. Web-TV Presentasjonen vil bli sendt direkte på web-tv fra
våre hjemmesider. Sendingen vil også bli lagt ut som klikkbar fil
etter endt presentasjon.

14.00: Internasjonal telefonkonferanse for investorer og analytikere.
Deltagere på telefonkonferansen bes vennligst ringe inn ca. 10
minutter før på telefonnummer: 21 56 33 18 fra Norge eller +44 (0) 20
3003 2666 fra utlandet. (Passord Storebrand). For nærmere detaljer
knyttet til konferansen, vennligst se www.storebrand.no/ir .

Kontaktpersoner/mediehenvendelser:

Leder Strategi og Finans, Kjetil Ramberg Krøkje:
kjetil.r.krokje@storebrand.no

eller (+47) 934 12 155

Kommunikasjonsdirektør, Vibeke Hansen: vibeke.hansen@storebrand.no

eller (+47) 990 13 349

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand
skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon
slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av
med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2
millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo.
Storebrand forvalter over 750 milliarder kroner og er Norges største
private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen: Våre
kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs.
Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter@Storebrand.no
Denne meldingen er informasjonspliktig i henhold til
verdipapirhandellovens § 5 -12.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/no/storebrand-asa/r/storebrand-asa--2--kvartal-2...
https://mb.cision.com/Public/6558/2862146/ba953d6da37717f9.pdf
https://mb.cision.com/Public/6558/2862146/84dd1b2c6c6e46e6.pdf
https://mb.cision.com/Public/6558/2862146/9ba1ed395786e9ac.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.