Du är här

2018-04-25

Studsvik AB: Kommuniké från Studsvik ABs årsstämma onsdagen den 25 april 2018

Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vidare beslutade stämman att utdelning utgår med 0,00 (1,00) krona per
aktie.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter samt verkställande
direktören ansvarsfrihet.

Till ordinarie ledamöter omvaldes Jan Barchan, Peter Gossas, Anna
Karinen, Agneta Nestenborg och Anders Ullberg. Alf Lindfors har
avsagt omval.

Till styrelseordförande utsågs Anders Ullberg.

Stämman beslutade att arvodena skulle vara oförändrade, dvs 650 000
kronor till ordföranden samt 225 000 kronor till ledamöter som inte
är anställda i bolaget. Därutöver beslutade stämman att även arvodena
till revisionsutskottet skulle vara oförändrade, dvs

150 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 75 000 kronor
till vardera av revisionsutskottets två ledamöter.

Till revisorer omvaldes PricewaterhouseCoopers AB.

Till ny valberedning valde stämman Stina Barchan (Briban Invest AB),
Sven Ericsson (representant för familjen Karinen), Carina Heilborn
(Peter Gyllenhammar AB) samt Anders Ullberg (styrelseordförande).

Årsstämman antog styrelsens förslag till principer för ersättning och
andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

STUDSVIK AB (publ)

Styrelsen

_________________________________

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pål Jarness, CFO, 0155-22 10 09

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala
kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och
materialteknik, programvara för härdövervakning och
bränsle-optimering samt konsulttjänster inom avfallshantering,
avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Företaget har mer än
70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö.
Studsvik har 700 anställda i 7 länder och företagets aktier är
noterade på Nasdaq Stockholm.

www.studsvik.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/studsvik-ab/r/kommunike-fran-studsvik-abs-arss...
http://mb.cision.com/Main/4019/2505718/829591.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.