Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-04

Styrelseledamot i Gold Town Games avgår och  valberedningen till årsstämman 2021 är tillsatt

- Vi vill tacka Eric DeBasso för den tid som varit och önskar honom lycka till i framtiden, säger styrelseordförande Magnus Orregård.  

Den nu vakanta styrelseposten tillsättas vid nästa årsstämma. 

Årsstämman 2020 beslutade att Bolaget, enligt tidigare fastslagen instruktion, ska tillsätta en valberedning bestående av tre ledamöter, vilka ska representera de röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna.

De tre till röstetalet största aktieägarna kommer att, genom styrelseordförandens försorg, kontaktas på grundval av Bolagets, av Euroclear Sweden tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 augusti 2020. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. 

Valberedningen har utsetts och utgörs av följande ledamöter: Marcus Olofsson, Vision Invest, ordförande,Tomas Nordström, med aktieägarrepresentanter och Milad Abdallah, med aktieägarrepresentanter.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2021 framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, stämmoordförande samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Aktieägare som önskar att lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2021 kan under mars månad (2021-03) göra detta per post; Gold Town Games AB, Att: Valberedningen, Storgatan 53, 931 30 Skellefteå eller via e-post: marcus@ladingen.se.

Författare Gold Town Games

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.