Du är här

2017-12-15

Swedbank: Swedbank Boindex tredje kvartalet 2017: Stabilisering, men fortsatt svaga index i innerstadslägen

15 december 2017

Köpkraften för bostäder låg i princip still i tredje kvartalet. Lägre
medianpriser uppvägdes i stort sett av något högre räntor, högre
energikostnader och lägre uppskattad ökningstakt för
disponibelinkomsten. För Sverige som helhet sjönk
bostadsrättspriserna med 1 procent och småhuspriserna med 3 procent
jämfört med andra kvartalet, enligt data från Mäklarstatistik. Liksom
tidigare indikerar Swedbank Boindex en minskad prisökningstakt för
bostäder i Sverige på sikt.

Överlag små prisförändringar, men lyft för bostadsrätter i medelstora
städer

Swedbank Boindex, som mäter köpkraften hos svenska hushåll vid köp av
bostad, låg i princip still i tredje kvartalet. Medianpriserna sjönk
visserligen med 3 procent för småhus och med 1 procent för
bostadsrätter, men detta uppvägdes i stort sett av en ränteuppgång på
2 punkter, ökade energikostnader på ca 10 procent och något lägre
ökningstakt för disponibelinkomsten. Generellt är prisförändringarna
jämfört med förra kvartalet för såväl småhus som bostadsrätter
måttliga med upp- och nedgångar på ungefär 2-4 procent. Noterbart är
dock att medianpriserna för bostadsrätter i medelstora städer (> 75
000 invånare) steg med 7 procent jämfört med andra kvartalet.

Lägst Boindex gäller bostadsrätter i innerstadslägen
Boindex steg till 117,7 under det tredje kvartalet, från 117,3
kvartalet innan. Det betyder att hushållens inkomstmarginaler vid
bostadsköp, sett till hela landet, i genomsnitt var 18 procent.
Indexet når 100 då 30 procent av disponibelinkomsten används till
boendeutgifter - ju högre siffra desto bättre marginal har hushållet
när en bostad ska köpas. Ett Boindex över 100 betyder därmed att
hushållen kan anses ha råd med sitt bostadsköp. I delmarknaderna med
lägst Boindex, bostadsrätter i Stockholms och Göteborgs stad, steg
indexet från 84 till 85 för Stockholm, men sjönk från 84 till 82 för
Göteborg.

- Prisutvecklingen på bostäder har totalt sett bromsat in. I
Stockholmsregionen har såväl småhuspriser som bostadsrättspriser
visat en nedgång på 2 procent i tredje kvartalet jämfört med det
andra. Både Göteborgs- och Malmöregionen visade en uppgång på 4
procent på bostadsrätter i tredje kvartalet jämfört med andra
kvartalet, vilket gör att den årliga ökningstakten nu ligger på 15
procent respektive 13 procent. I dessa två regioner försvagas nu
köpkraften vilket gör att det finns anledning att tro att
prisökningstakten även här kommer bromsa in framöver, säger Jan
Ihrfelt, analytiker på Swedbanks samarbetspartner Kepler Cheuvreux.
(Notera att datan avser medianpriser enligt Mäklarstatistik).

Lägre prisökningstakt ger större harmoni med köpkraftsutvecklingen
Historiskt sett finns en stark korrelation mellan årlig prisutveckling
och Swedbank Boindex. Under de senaste två åren med kraftigt stigande
bostadspriser har kopplingen mellan köpkraft och prisutveckling på
många ställen gått isär. Trenderna börjar hitta tillbaka till
varandra, om än måttligt. Fortfarande är det dock en bra bit kvar
innan det råder bättre samstämmighet.

Ta del av Boindex-rapporten på www.swedbank.se/boindex.

För ytterligare information:
Jan Ihrfelt, analytiker på Swedbanks samarbetspartner Kepler
Cheuvreux, tfn. 070-606 18 48

Josefine Uppling, presschef Swedbank, tfn. 076-114 54 21
Om Swedbank Boindex
Swedbank Boindex speglar hushållens köpkraft och vilka marginaler som
finns i samband med hus- och bostadsrättsförvärv. Köpkraften mäts i
de tre storstadsregionerna, de 40 största kommunerna samt i övriga
kommuner som grupp. Övriga kommuner delas i större (fler än 75 000
invånare) respektive mindre (färre än 75 000 invånare).

De löpande utgifter som uppkommer för hushållen i samband med köp av
nytt boende summeras och sätts i relation till disponibel inkomst.
Erfarenheter visar att när andelen disponibel inkomst som går till
att finansiera bostadsköp överskrider 30 procent får många hushåll
problem. Detta kan alltså ses som en brytpunkt, och Swedbank har
därför satt som norm att Boindex då når 100. Ett Boindex över 100
talar alltså för förhållandevis god köpkraft bland hushållen, medan
ett index under 100 tyder på att hushållen har sämre köpkraft än den
fastlagda normen.

Swedbank Boindex har publicerats sedan första kvartalet år 2000 med
data från 1995 och framåt. Sedan 2015 inkluderas även bostadsrätter
och en mer omfattande nedbrytning på storstadsregionerna redovisas.

Om Kepler Cheuvreux
Swedbanks samarbetspartner Kepler Cheuvreux är en ledande europeisk
leverantör av finansiella tjänster som specialiserar sig på
rådgivningstjänster och aktiehandel. Kepler Cheuvreux har sitt säte i
Paris och koncernen har idag cirka 550 anställda. Kepler Cheuvreux är
ett multinationellt bolag med verksamhet i Amsterdam, Boston,
Frankfurt, Geneve, London, Madrid, Milan, New York, Oslo, Stockholm,
Wien och Zürich. Bolagsledningen och de anställda är de största
aktieägarna, där finns bland annat stora europeiska finansiella
koncerner såsom Crédit Agricole CIB, UniCredit, Rabobank och
Swedbank. Kepler Cheuvreux har drygt 100 aktieanalytiker som täcker
mer än 750 europeiska bolag. Kepler Cheuvreux erbjuder en av
marknadens bredaste analyser i Europa.

Swedbank har sedan sommaren 2017 ett strategiskt samarbete med Kepler
Cheuvreux avseende bolagsanalys, rådgivning och aktiehandel, och
Boindex produceras i samarbete med Kepler Cheuvreux och deras
fastighetsteam.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna,
hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt
"Beyond Financial Growth". Som en ledande bank på hemmamarknaderna
Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av
finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner
privatkunder och ca 647 000 företags- och organisationskunder med 220
kontor i Sverige och 134 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har
även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 24 oktober 2017
uppgick balansomslutningen till 2 460 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/swedbank/r/swedbank-boindex-tredje-kvartalet-2...
http://mb.cision.com/Main/67/2413556/767249.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.