Du är här

2017-12-12

Swedbank: Tips inför årsskiftet - så kan du spara pengar och öka tryggheten

12 december 2017

Inför årsskiftet kan det vara bra att se över ditt sparande och dina
försäkringar. Det är även en bra tid att ha koll på vad som gäller
för beskattning. Till exempel behöver du betala för eventuella ROT-
eller RUT-tjänster före årsskiftet om du vill ha din skattereduktion
i deklarationen i maj. Har du gjort en kapitalvinst under året kan du
kvitta den mot en kapitalförlust.

- Många ger nyårslöften om att leva sundare, att börja träna med mera.
Ett bra löfte till dig själv är att inför det nya året se över ditt
sparande. Kanske kan du öka ditt sparande något eller börja spara
regelbundet för att ha en buffert, till pensionen eller något som du
drömmer om, säger Arturo Arques, Swedbanks och Sparbankernas
privatekonom.

Arturo Arques tipsar även om att det är bra att se över
försäkringarna, till exempel sjuk-, olycksfalls och hemförsäkringar.

- Genom en bra hemförsäkring kan du skydda dig mot en del oförutsedda
utgifter om något till exempel skulle gå sönder i hemmet, fortsätter
Arturo Arques.

ROT och RUT
Du kan få skattereduktion för arbetskostnad för reparation, underhåll
samt om- och tillbyggnad (ROT) och för hushållsnära tjänster (RUT).
Har arbete utförts under 2017 och du vill få reduktionen under 2018
måste du betala för det innan årsskiftet. Om du betalar efter
årsskiftet kommer skattereduktionen först i den deklaration du lämnar
in i maj 2019. För att få skattereduktion måste du ha en viss
inkomstskatt att kvitta reduktionen mot.

Avdragsrätt för pensionssparande
Enskild näringsidkare och anställd som saknar tjänstepension från sin
arbetsgivare har fortfarande avdragsrätt för individuellt
pensionssparande (IPS) [1]. För att ta del av avdraget behöver du
betala in på kontot innan årsskiftet. Om du, som de allra flesta
anställda, har tjänstepension, bör du inte föra över pengar till ditt
IPS då du inte har avdragsrätt längre.

Tjänstepension
Avsättning till avtalspension går till den aktör som är vald 31
december varje år. Om du vill ändra ska det göras före årsskiftet.

Jämkning och fördela räntebetalningar
Se över eventuell jämkning, till exempel om bolånen har ökat eller
minskat. Är ni flera som delar på ett lån kan ni även passa på att se
över fördelningen av räntebetalningarna. Meddela banken före
årsskiftet hur räntorna ska betalas så kommer det förtryckt i
deklarationen. Annars går det bra att ändra i deklarationen i maj.

Kvitta vinster mot förluster
Kapitalvinster kan kvittas mot kapitalförluster och på så sätt minska
skatten. Om du har gjort en kapitalvinst under året och säljer av
innehav som har gått med förlust görs en skattemässig justering och
minskar därmed skatten man ska betala. Schablonintäkt på
investeringssparkonto kan kvittas mot ränteutgift eller mot 70
procent av en kapitalförlust.

Skatt på fonder tas ut 1 januari, så står du inför att sälja dina
fonder kan det vara fördelaktigt att göra det före årsskiftet.

Begränsningsregeln för pensionärers fastighetsavgift
Kapitalinkomster kan påverka fastighetsavgiften. Makar/sambor med lån
på en fastighet och som omfattas av begränsningsregeln för
fastighetsavgift bör se till att inte en make har överskott och den
andre har underskott av kapital. Eftersom överskott av kapital räknas
in i inkomsten som ligger till grund för begränsningsregeln är det i
så fall det bättre att omfördela låneräntorna mellan er. Görs det nu
förtrycks det i deklarationen, men det går även att justera i
deklarationen i maj.

Studiemedel
Vid bedömning av rätten till studiemedel tas hänsyn till inkomst både
från tjänst och från kapital. Det innebär att inkomster från
försäljning av till exempel aktier, hus eller lägenhet kan påverka
dina studiemedel. Om du ligger på gränsen till att få studiemedlen
minskade för 2017 bör du avvakta med att realisera eventuella
kapitalvinster till efter årsskiftet.

Nytt inför 2018

Höjd beskattning av sparande i investeringssparkonto och
kapitalförsäkring

Skatten på sparande i investeringssparkonto (ISK) och
kapitalförsäkring höjs genom att kapitalunderlaget multipliceras med
statslåneräntan + en procentenhet i stället för som idag med 0,75
procentenheter.

Exempel: På ett sparkapital på 100 000 kronor i ISK blir skatten nästa
år 480 kronor i stället för 405 kronor, det vill säga en
skattehöjning med 75 kronor. Beräkningen utgår från statslåneräntan i
början av september.

Effekter av ändrade pris- och inkomstbasbelopp
Nästa år höjs prisbasbeloppen och inkomstbasbeloppet. Basbelopp är
fastställda belopp som används vid beräkning av till exempel nivåer
på sjukpenning, föräldrapenning och studiemedel, samt skatter och
pensioner.

2018
Prisbasbelopp, kronor 45 500
Förhöjt prisbasbelopp, kronor 46 500
Inkomstbasbelopp, kronor 62 500

För mer information:
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62 www.swedbank.se/arturosblogg
Anette Ringius, presskontakt, tfn 070-529 24 76 www.swedbank.se/privatekonomi

[1] Avdragsrätt med 35 procent av din lön i pensionssparande, med ett
tak på avsättningen på ca 450 000 kronor per år.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna,
hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt
"Beyond Financial Growth". Som en ledande bank på hemmamarknaderna
Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av
finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner
privatkunder och ca 647 000 företags- och organisationskunder med 220
kontor i Sverige och 134 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har
även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 24 oktober 2017
uppgick balansomslutningen till 2 460 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/swedbank/r/tips-infor-arsskiftet---sa-kan-du-s...
http://mb.cision.com/Main/67/2410187/765122.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.