Du är här

2018-02-08

Swedbank: Valberedningens förslag till Swedbanks årsstämma 2018

8 februari 2018

Swedbanks valberedning föreslår nyval av Anna Mossberg. Valberedningen
föreslår vidare omval av nuvarande ledamöter Lars Idermark, Ulrika
Francke, Siv Svensson, Bodil Eriksson, Peter Norman, Mats Granryd, Bo
Johansson, Annika Poutiainen och Magnus Uggla, d.v.s. samtliga
nuvarande ledamöter. Förslaget innebär att antalet bolagsstämmovalda
styrelseledamöter i Swedbank utökas från nio till tio personer. Till
styrelseordförande föreslås Lars Idermark.

Swedbanks valberedning föreslår nyval av Anna Mossberg:

Anna Mossberg (f. 1972) har ett förflutet inom internet- och
telekombranschen där hon bland annat under c:a 15 års tid innehaft
olika ledande roller inom Teliakoncernen. Anna Mossberg var 2010 vd
på internetleverantören Bahnhof.

2012-2014 var Anna Mossberg Senior Vice President Strategy and
Portfolio Management på Deutsche Telecom AG i Tyskland, en roll som
hon lämnade då hon 2015 utsågs till affärsområdeschef på Google
Sverige AB. Anna Mossberg är styrelseledamot i HusmanHagberg AB och
är nominerad till styrelseledamot i SwissCom AG.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning
Anna Mossberg är att anse som oberoende i förhållande till banken,
bankledningen och bankens större aktieägare.

Anna Mossberg har meddelat att hon avser att lämna sitt uppdrag i
HusmanHagberg AB, för att minska eventuell risk för intressekonflikt.
Anna Mossberg har meddelat att hon även kommer att lämna sin
anställning i Google Sverige AB.

Arvode åt styrelseledamöter och revisor
Valberedningen föreslår arvoden på årsbasis enligt följande, vilket
motsvarar en genomsnittlig höjning med 3,23 procent (räknat på
oförändrat antal styrelseledamöter): styrelsens ordförande 2 540 000
kr (2 460 000 kr), styrelsens vice ordföranden 850 000 kr (825 000
kr), övriga styrelseledamöter 570 000 kr per ledamot (550 000 kr),
ordföranden i styrelsens revisionsutskott 360 000 kr (350 000 kr),
övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott 232 500 kr per ledamot
(225 000 kr), ordföranden i styrelsens risk- och kapitalutskott 410
000 kr (400 000 kr), övriga ledamöter i styrelsens risk och
kapitalutskott 230 000 kr per ledamot (225 000 kr), samt ordföranden
i styrelsens ersättningsutskott 102 500 kr (100 000 kr), övriga
ledamöter i styrelsens ersättningsutskott 102 500 kr per ledamot (100
000 kr).

Valberedningen föreslår vidare att arvode till externrevisor ska utgå
enligt godkänd räkning.

Vid årsstämman 2014 utsågs Deloitte AB till externrevisorer i Swedbank
AB (publ) för en tid om fyra år, till och med årsstämman 2018. På
grund av reglerna om revisorsrotation kan Deloitte AB inte omväljas
för ytterligare en fyraårsperiod. Valberedningen föreslår därför, i
enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att Deloitte AB
väljs till externrevisor för en period om ett år, till slutet av
årsstämman 2019, förutsatt att bolagsstämman beslutar att ändra
bolagsordningens bestämmelser om revisors mandattid.

Swedbank håller årsstämma den 22 mars 2018 på Skandiascenen, Cirkus i
Stockholm.

Valberedningen föreslår att advokaten Wilhelm Lüning väljs till
ordförande vid årsstämman 2018.

Valberedningen har inför årsstämman 2018 utgjorts av följande
ledamöter; Lennart Haglund, utsedd av Sparbanksgruppen, tillika
valberedningens ordförande, Jens Henriksson, utsedd av ägargruppen
Folksam, Ramsay Brufer, utsedd av Alecta, Johan Sidenmark, utsedd av
AMF, Peter Karlström, utsedd av ägargruppen Sparbanksstiftelserna
samt Lars Idermark, styrelseordförande Swedbank AB (publ).

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i
kallelsen till årsstämman och finnas tillgänglig på Swedbanks
webbplats.

För ytterligare information:
Lennart Haglund, valberedningens ordförande, tfn +46 70 557 51 29
Gabriel Francke Rodau, kommunikationschef, Swedbank, tfn +46 70 144 89
66

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna,
hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna
Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av
finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner
privatkunder och ca 625 000 företags- och organisationskunder med 218
kontor i Sverige och 133 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har
även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 6 februari 2018
uppgick balansomslutningen till 2 213 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/swedbank/r/valberedningens-forslag-till-swedba...
http://mb.cision.com/Main/67/2447607/788824.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.