Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-18

Swedish Match: Res före skatt om 796 Mkr väntas i 4 kv - SIX

4 kv 2013, Mkr Medel Median Högst Lägst # 2012

Försäljning 3.211 3.211 3.289 3.136 12 3.148
- Snus 1.275 1.263 1.449 1.222 10 1.280
- Andra tobaksprodukter 573 583 611 449 10 601
- Tändprodukter 344 346 370 321 10 341
- Övrig verksamhet 1.007 1.018 1.033 963 10 926

Rörelseresultat Justerat 934 938 989 865 10 986
- Rörelseresultat ao 847 847 892 797 12 883
- - Snus 575 574 614 533 10 593
- - Andra tobaksprodukter 226 224 252 210 10 248
- - Tändprodukter 63 61 74 57 10 61
- - Övrig verksamhet -19 -18 -17 -21 10 -18
- Resultatandel i STG 89 87 114 68 10 103

EO - poster 0 0 0 0 11 0
Rörelseresultat 924 929 989 846 10 986
Res f. skatt 796 792 847 743 10 850
Nettoresultat 635 631 679 591 12 787
Res/aktie 3,19 3,16 3,40 3,00 12 3,93

Källa: Inquiry Financial

# Antal estimat för respektive nyckeltal

(SIX) Swedish Match väntas redovisa ett resultat före skatt på 796
miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2013. Det framgår av en
estimatsammanställning med 12 deltagande analytiker.

Affärsvärlden rapporterade någon vecka innan rapporten att den
amerikanska apotekskedjan CVS Caremark slutar sälja tobaksprodukter i
sina butiker. Från bolagets sida tonade man dock ned betydelsen av
detta, och menar att apoteksmarknaden utgör en väldigt liten del av
försäljningen i landet.

I samband med rapporten för det tredje kvartalet uppgav Swedish
Match att varumärket General ska till ännu fler butiker i USA.
Bolaget bedömde att marknadskostnaderna för svenskt snus i USA för
återstoden av 2013 i stort sett hamnar i linje med föregående år.

Tobaksbolaget spår fortsatt en skattesats, exklusive engångsposter
samt resultatandel i intresseföretag och joint ventures, på en nivå
om 22 procent under 2013.

Prognoserna inför 2013 innebär också att Swedish Match förväntar
sig att både snusmarknaden i Skandinavien och marknaden för
amerikanskt snus i USA fortsätter att växa i volym under 2013. Och
att prognosen om att rörelseresultatet för produktområdet Andra
tobaksprodukter för helåret 2013 att bli lägre än 2012 som följd av
nedgången för massmarknadscigarrer i USA.

Utöver det förväntar sig Swedish Match att marknadsinvesteringarna
för internationella satsningar på svenskt snus under återstoden 2013
kommer att vara i samma storleksordning som motsvarande period 2012.

I Skandinavien lägger bolaget större resurser på nya
marknadsinitiativ, i synnerhet i Sverige där mixförändringen mellan
prissegmenten har påverkat bolaget negativt. På grund av de ökade
marknadsinvesteringarna i USA och konkurrenssituationen i Sverige är
det troligt att rörelseresultatet från produktområdet Snus för
helåret 2013 kommer att vara lägre än under 2012.

Rapporten för det fjärde kvartalet väntas den 19 februari kl 08.15.

2013, Mkr Medel Median Högsta Lägsta # 2012

Försäljning 12.642 12.642 12.721 12.568 12 12.486
- Snus 4.895 4.883 5.069 4.842 10 5.049
- Andra tobaksprodukter 2.546 2.556 2.585 2.423 10 2.661
- Tändprodukter 1.330 1.332 1.356 1.307 10 1.339
- Övrig verksamhet 3.857 3.869 3.884 3.813 10 3.437

Rörelseresultat Justerat 3.696 3.700 3.750 3.627 10 4.032
- Rörelseresultat ao 3.386 3.386 3.433 3.336 12 3.666
- - Snus 2.207 2.206 2.247 2.166 10 2.349
- - Andra tobaksprodukter 1.027 1.025 1.053 1.011 10 1.161
- - Tändprodukter 231 229 242 225 10 222
- - Övrig verksamhet -80 -80 -78 -84 10 -65
- Resultatandel i STG 311 309 336 290 10 366

EO - poster 161 161 161 161 11 30
Rörelseresultat 3.847 3.852 3.912 3.769 10 4.062
Res f. skatt 3.303 3.299 3.354 3.250 10 3.511
Nettoresultat 2.671 2.666 2.715 2.627 12 2.906
Res/aktie 13,4 13,3 13,6 13,1 12 14,3
Utdelning 7,55 7,50 8,24 7,30 12 7,30

2014, Mkr Medel Median Högsta Lägsta # 2012

Försäljning 12.959 12.880 13.315 12.657 12
- Snus 5.108 5.092 5.359 4.893 10
- Andra tobaksprodukter 2.544 2.530 2.657 2.477 10
- Tändprdukter 1.349 1.339 1.396 1.318 10
- Övrig verksamhet 3.999 4.012 4.158 3.873 10

Rörelseresultat Justerat 3.806 3.811 3.973 3.577 9
- Rörelseresultat ao 3.427 3.431 3.618 3.238 12
- - Snus 2.280 2.286 2.447 2.091 10
- - Andra tobaksprodukter 999 1.001 1.038 969 10
- - Tändprdukter 239 235 261 228 10
- - Övrig verksamhet -79 -80 -69 -82 10
- Resultatandel i STG 356 355 397 329 9

EO - poster 0 0 0 0 10
Rörelseresultat 3.795 3.804 3.973 3.577 10
Res f. skatt 3.276 3.246 3.441 3.052 9
Nettoresultat 2.607 2.596 2.762 2.455 12
Res/aktie 13,2 13,0 14,3 12,3 12
Utdelning 7,92 8,00 8,67 7,30 12

2015, Mkr Medel Median Högsta Lägsta #

Försäljning 13.443 13.369 14.011 12.901 12
- Snus 5.431 5.403 6.015 5.063 10
- Andra tobaksprodukter 2.602 2.583 2.780 2.466 10
- Tändprdukter 1.373 1.367 1.424 1.318 10
- Övrig verksamhet 4.112 4.124 4.366 3.931 10

Rörelseresultat Justerat 4.062 3.986 4.413 3.761 9
- Rörelseresultat ao 3.626 3.600 4.016 3.374 11
- - Snus 2.459 2.430 2.798 2.192 10
- - Andra tobaksprodukter 1.035 1.024 1.093 991 10
- - Tändprdukter 245 242 275 232 10
- - Övrig verksamhet -79 -81 -70 -85 10
- Resultatandel i STG 394 387 455 349 9

EO - poster 0 0 0 0 10
Rörelseresultat 4.045 3.977 4.413 3.761 10
Res f. skatt 3.538 3.526 3.840 3.239 9
Nettoresultat 2.811 2.805 3.082 2.612 12
Res/aktie 14,7 14,5 16,8 13,3 12
Utdelning 8,57 8,50 9,50 7,30 12

Estimat från ABG Sundal Collier, Carnegie, Credit Suisse, Danske
Bank Markets, DNB Markets, Exane BNP Paribas, Handelsbanken Capital
Markets, Natixis Securities, Nordea Markets, SEB Equity Research,
Societe Generale och Swedbank Markets ingår i enkäten.

Siffrorna i tabellerna har samlats in och sammanställts av Inquiry
Financial / Thomson Reuters.
Hanna Hoikkala
mailto:hanna.hoikkala@six-group.se
@SIXNews
SIX News

Författare SIX news

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.