Du är här

2018-05-09

Swedish Orphan Biovitrum AB: Kommuniké från Swedish Orphan Biovitrums (publ) ("Sobi") årsstämma

Vid Sobis årsstämma i Stockholm tidigare idag beslutade aktieägarna, i
enlighet med föreslagna beslut, följande:

Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna samt beslutade
att de till förfogande stående vinstmedlen om 4 486 594 396 kronor
balanseras i ny räkning.

Styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna beviljades
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Styrelse, styrelsearvode och revisor
Ordinarie ledamöterna Håkan Björklund, Annette Clancy, Matthew Gantz,
Lennart Johansson, Helena Saxon och Hans GCP Schikan omvaldes och
David Allsop och Elisabeth Svanberg valdes till nya styrelseledamöter
för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Håkan Björklund
omvaldes till styrelsens ordförande.

David Allsop föddes 1963 och har en BSc.-examen i kemi från Coventry
University i Storbritannien. David erbjuder genom sitt bolag U R-NOT
Ltd. rådgivning inom läkemedelsindustrin. Han har internationell
erfarenhet från läkemedels- och bioteknikindustrin samt såväl en
kommersiell- som ledarskapsbakgrund. David har vidare erfarenhet från
framgångsrika lanseringar av storsäljande biologiska läkemedel över
hela världen. Han var Head of International inom Amicus Therapeutics
Ltd fram till januari 2018. Dessförinnan hade David ett antal
positioner i ledande ställning inom Biogen 1998-2015.

Elisabeth Svanberg föddes 1961 och har en MD och en PhD från Göteborgs
Universitet. Elisabeth är docent i kirurgi och sedan 2016 Chief
Development Officer på Ixaltis SA. Hon är styrelseledamot i Follicum
AB och PledPharma AB, och har även varit styrelseledamot i Swedish
American Chamber of Commerce New York. Hon har tidigare varit chef
för Established Products Group på Janssen Pharmaceuticals 2014-2016
och arbetat inom Bristol Myers Squibb (BMS) i USA, där hon ledde
utvecklingen av en nyskapande diabetesterapi och därefter var
medicinchef för den interkontinentala regionen. 2000-2007 arbetade
Elisabeth på Serono International inom området metaboliska sjukdomar.

Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen skall utgå i enlighet
med valberedningens förslag.

Ernst & Young AB omvaldes till revisor i Sobi för perioden intill
slutet av nästa årsstämma.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, långsiktigt
incitamentsprogram, bemyndigande för styrelsen att besluta om
emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner
samt överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att godkänna de av styrelsen föreslagna
riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag om införande
av ett långsiktigt incitamentsprogram, innefattande säkringsåtgärder
med anledning av programmet i form av en riktad emission av högst 814
409 C-aktier, bemyndigande för styrelsen att återköpa samtliga
emitterade C-aktier och överlåtelse av högst 1 427 269 egna
stamaktier till deltagare i programmet.

Årsstämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag till
bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Antalet aktier
som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan
konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande
av teckningsoptioner, får inte överstiga 30 000 000 aktier totalt.

Beslut togs även att godkänna styrelsens förslag om överlåtelse av
högst 144 808 egna stamaktier över börs i syfte att täcka vissa
utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av
Aktieprogram 2015.

Fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman kan
laddas ner från www.sobi.com

----

Om Sobi™

Sobi™ är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på sällsynta
sjukdomar. Vår vision är att bli ansedd som en global ledare i att
tillhandahålla innovativa behandlingar som gör skillnad för människor
som lever med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen fokuserar främst
på behandlingar inom hemofili och Specialty Care. Partnerskap inom
utveckling och kommersialisering av produkter inom Specialty Care är
en viktig del av vår strategi. Sobi är en pionjär inom bioteknologi
med stort kunnande inom proteinteknik och produktion av biologiska
läkemedel. Intäkterna uppgick 2017 till 6,5 miljarder kronor och
antalet anställda var cirka 850. Aktien (STO: SOBI) är noterad på
Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Media relations
Linda Holmström, Senior Communications Manager
46 708 734 095
linda.holmstrom@sobi.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2018, klockan
17:30.

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
Postadress: 112 76 Stockholm, Sverige
Telefon: 08 697 20 00 www.sobi.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/swedish-orphan-biovitrum-ab/r/kommunike-fran-s...
http://mb.cision.com/Main/14266/2517864/838912.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.