Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-08

Swedish Orphan Biovitrum AB: Resultat från enkätundersökning med patienter som har immunologisk trombocytopeni (ITP) bely...

Vid ASH:s (American Society of Hematology) 61:e årliga kongress i
Orlando, 7-10 december presenterade Dova Pharmaceuticals, ett helägt
dotterbolag till Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi?), resultat
från en webbenkätundersökning som belyser sjukdomsbördan av
immunologisk trombocytopeni (ITP) och dess påverkan på patienter.

Immunologisk trombocytopeni (ITP) är en autoimmun sjukdom som orsakar
en minskning av antalet trombocyter (blodplättar) <100 000/µL med
potentiella blödningar och försämrad livskvalitet som följd.
Behandling är i allmänhet reserverad för vuxna med trombocytantal <30
000/µL.

ITP-patienter från Platelet Disorder Support Association, en
USA-baserad stödförening för trombocytopeni, rekryterades till en
webbaserad tvärsnittsstudie av engångskaraktär. Studiedeltagarna,
vuxna från USA, självrapporterade att de hade diagnostiserats med ITP
och fått minst en behandling. Patienterna genomförde sedan en
30-45-minuters webbenkät om demografi, diagnosticering, symptom,
sjukdomshantering och behandling.

"Undersökningen lyfter fram ITP:s komplexitet och den påverkan som
trötthet, blödningar och behandling har på livskvaliteten. Trots att
två tredjedelar av patienterna diagnostiserats för minst 10 år sedan,
rapporterade 58 procent av patienterna att ITP-relaterad trötthet
hämmar deras arbete, familje- eller sociala liv", säger Kavita
Aggarwal, Vice President Medical Affairs på Dova Pharmaceuticals.

Resultat från undersökningen
I undersökningen deltog 76 patienter. Två tredjedelar hade
diagnostiserats för minst 10 år sedan. Händelser som lett till
diagnos var petekier (21 procent), allmän hälsokontroll (19 procent),
blödningsepisoder (18 procent) och blåmärken (16 procent). Patienter
med ITP kände sig väl informerade om ITP och 97 procent kände till
sitt aktuella trombocytantal. Vid tidpunkten för diagnosen var
trombocytantalet <10 x 10[9]/L hos 47 procent av patienterna and
10-30 x 10[9]/L hos 27 procent. Vid tidpunkten för enkätsvaret var
trombocytantalet <30 x 10[9]/L hos 4,62 procent av respondenterna och
47,69 procent hade trombocytantal >100 x 10[9]/L.

Enligt 58 procent av patienterna hämmar ITP-relaterad trötthet deras
arbete, familje- eller sociala liv. Innan de fått behandling
rapporterade 35 procent att de upplevde trötthet dagligen och 13
procent att de upplevde trötthet två gånger i veckan. Trots
behandling rapporterade en liknande andel av deltagarna trötthet
dagligen (39 procent) eller två gånger i veckan (16 procent).

Sammantaget tyder resultaten av undersökningen inte på att blödningar
var ett bekymmer för de flesta patienter: 59 procent rapporterade att
blödningar inte hämmar deras arbete, familje- eller sociala liv.

Om Doptelet® (avatrombopag)
Doptelet är en oral trombopoetinreceptoragonist (TPO) som
administreras tillsammans med föda. Doptelet är godkänt av både
amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, och europeiska
läkemedelsmyndigheten, EMA, för behandling av trombocytopeni (lågt
antal blodplättar) hos vuxna patienter med kronisk leversjukdom (CLD)
som ska genomgå ett medicinskt ingrepp. I juni 2019 godkände FDA
Doptelet för behandling av vuxna patienter med kronisk immunologisk
trombocytopeni (ITP) som visat otillräckligt svar på tidigare
behandling. Kronisk ITP är en sällsynt autoimmun blödningsrubbning
som kännetecknas av ett lågt antal blodplättar. Sjukdomen drabbar
cirka 60 000 vuxna i USA.

Om Sobi[TM]
Sobi är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag
som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta
sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom
hematologi, immunologi samt för nischindikationer. Idag har Sobi
cirka 1300 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ryssland
och Nordafrika. 2018 uppgick Sobis totala intäkter till 9,1 miljarder
SEK. Sobis aktie (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm.
Ytterligare information finns på www.sobi.com.

För mer information vänligen kontakta:

Paula Treutiger, Head of Communication & Investor Relations
0733 666 599
paula.treutiger@sobi.com

Linda Holmström, Corporate Communication & Investor Relations
0708 734 095
linda.holmstrom@sobi.com

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
Postadress: 112 76 Stockholm, Sverige
Telefon: 08 697 20 00 www.sobi.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/swedish-orphan-biovitrum-ab/r/resultat-fran-e...
https://mb.cision.com/Main/14266/2985344/1157791.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.