Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-22

Targinta utser Peter Ekolind till tillförordnad vd

Targintas styrelse har utsett Peter Ekolind till tillförordnad vd, med start från 1 oktober 2022 och som ett deltidsuppdrag, med anledning av Per Norléns avgång som vd.

Peter Ekolind har mer än 30 års erfarenhet från operativa och strategiska befattningar på ledningsnivå inom läkemedels- och medicinteknikbranschen, från multiinternationella företag till små utvecklingsbolag. Tidigare erfarenheter utgörs bland annat av olika befattningar som vd, affärsområdeschef och COO. Peter har goda kunskaper inom produktutveckling, försäljning, marknadsföring, kapitalisering, preklinisk utveckling och GMP-tillverkning. De senaste två åren har Peter arbetat som COO i Xintela.

”Det känns naturligt för mig att leda Targinta fram tills det finns en långsiktig lösning på plats. Jag känner väl till bolaget och det finns ett kompetent team som arbetar med att utveckla bolaget och dess produkter”, säger Peter Ekolind.

”Med sin breda erfarenhet och kännedom om bolaget kommer Peter Ekolind att ha goda förutsättningar att driva bolaget vidare framåt i utvecklingsarbetet”, säger Greg Batcheller styrelseordförande i Targinta.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Greg Batcheller, styrelseordförande Targinta AB
E-post: greg@xintela.se
Tel: 046 275 65 00

Om Targinta


Targinta är ett prekliniskt onkologibolag som utvecklar målsökande och toxinbeväpnade antikroppar mot aggressiv cancer baserat på upptäckten av en ny och patentskyddad cancermarkör, integrin α10β1. Produktportföljen utgörs av TARG10, en funktionsblockerande integrin α10-antikropp som motverkar metastasering, och TARG9, en toxinbeväpnad α10-antikropp (ADC) som verkar celldödande. Targinta är ett helägt dotterbolag till Xintela AB (publ) med huvudkontor i Lund, Sverige. För ytterligare information vänligen se www.targinta.se.

Om Xintela


Xintela utvecklar medicinska produkter inom stamcellsterapi och målriktad cancerterapi baserade på bolagets cellytemarkör integrin α10β1 som finns på mesenkymala stamceller och på vissa aggressiva cancerceller. Inom stamcellsterapi används integrin α10β1 för att selektera och kvalitetssäkra stamceller i framställningen av den patentskyddade stamcellsprodukten XSTEM®, som nu är i klinisk utveckling för behandling av knäartros och svårläkta bensår. Bolaget producerar XSTEM för de kliniska studierna i den egna GMP-godkända produktionsanläggningen. Inom cancerterapi, som drivs av det helägda dotterbolaget Targinta AB, utvecklas riktade antikroppsbaserade behandlingar (First-in-Class) för aggressiv cancer som trippelnegativ bröstcancer och hjärntumören glioblastom. Xintela bedriver sin verksamhet på Medicon Village i Lund och är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00, certifiedadviser@penser.se.

Bifogade filer


Targinta utser Peter Ekolind till tillförordnad vd

Författare MFN