Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-13

TC Connect AB: Analyst Group: Aktieanalys på TCECUR - God orderingång kan ge bra utväxling

TCECUR är en teknikkoncern som kommande år ska växa både organiskt och
genom förvärv. Via organiskt samt förvärvsdriven tillväxt
prognostiseras TCECUR omsätta ca 197 MSEK och 330 MSEK år 2018
respektive 2019, med en EBITDA-marginal omkring 3 % respektive 8 %.
Givet en målmultipel om EV/EBITDA 13, härledd från en
relativvärdering, samt antagen utveckling av Koncernens
kapitalstruktur, ger det ett potentiellt värde om 40 kr per aktie på
2019 års prognos. Utrymme för uppvärdering bedöms således finnas från
dagens nivåer.

För fullständig analys läs här:
https://analystgroup.se/analysis/tcecur-q2-18/

Marknaden för säkerhetslösningar växer

Den globala marknaden för säkerhetslösningar förväntas växa med ca 10
% årligen och nå ett värde om ca 370 mdUSD 2023.1 Globalt investerar
aktörer i identifikation, verifikation, kontroll- och passersystem,
övervakning och styrning av säkra kommunikationslösningar. TCECUR
adresserar flera aktörer där kraven på säkerhet är hög, bl.a. inom
off shore-industrin i Norge, globala finansinstitut,
energianläggningar, stora produkt- och tjänsteföretag,
samhällskritiska organisationer m.fl.

TCECUR ska förvärva fler företag framgent

TCECURs affärsmodell har likheter med aktörer som Lagercrantz,
Indutrade och Addtech, där lönsamma företag med god tillväxt
identifieras, förvärvas och integreras som fristående dotterbolag
inom koncernen. Synergieffekter kan således uppstå, samtidigt som den
decentraliserade organisationsstrukturen skapar goda förutsättningar
för fortsatt tillväxt där dotterbolagen styrs under en egen
ledningsgrupp.

Koncernledningen har tidigare erfarenhet av företagsförvärv

För att framtida förvärv ska vara lyckade förutsätter det en erfaren
ledningsgrupp och styrelse, med förmåga att dels identifiera bra
förvärv, och dels med rätt kompetenser att integrera förvärven i
koncernen (även om dotterbolagen verkar fristående). Ole Oftedal, VD
för Koncernen, har lång erfarenhet både som företagsledare och
entreprenör. Henrik Nordin, CFO, har lång erfarenhet från
börsnoterade internationellt ägda bolag och har varit aktiv i
tidigare företagstransaktioner. Nuvarande styrelse har kompetenser
som kompletterar varandra väl, med erfarenheter från både mindre och
större organisationer.

Olika finansieringsalternativ vid förvärv

TCECUR kommer använda en kombinationen av likvida medel och aktier vid
köp av företag. Vid en lägre aktiekurs minskar köpkraften med
Bolagets aktier, vilket således är en risk. En lägre värdering på
Koncernen kan resultera i färre förvärv, och/eller förvärv av mindre
storlek. Om Koncernen som helhet inte utvecklas i önskad takt, kan
kreditfinansiering försvåras. Nuvarande prognos förutsätter flera
förvärv perioden 2018-2019.

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små
och medelstora börsbolag.

Läs mer om Analyst Group, (http://analystgroup.se/om-ag/)

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av
aktieanalys på TCECUR. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit
ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft
någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft
åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna
tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat
påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tc-connect-ab/r/analyst-group--aktieanalys-pa-...
http://mb.cision.com/Main/15884/2617613/908706.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.