Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-22

TC Connect AB: Förslag till bolagsstämma för TCECUR AB

Som en följd av betydande ägarförändringar föreslår de största ägarna
Mertiva AB, Arbona AB och ledningen i TCECUR, som tillsammans
representerar ca 56 % av röster och kapital, en ny styrelse.

Förslaget innebär att styrelsen består av färre ledamöter och lägre
arvoden vilket innebär att kostnaden för styrelsen kommer att minska
och en ägarledd styrelse med en gemensam målbild, vilket kommer att
gagna bolaget.

Följande förslag till dagordningspunkterna gällande Punkt 9 samt Punkt
10 ges till bolagsstämman som hålls den 28 maj 2019:

Förslag till Punkt 9 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Styrelsearvode föreslås utgå med 150 000 kronor till ordförande och
med 75 000 kronor till var och en av ledamöterna som inte är
anställda i bolaget. Arvode till revisionsbolaget ska erläggas enligt
godkänd räkning inom överenskommen kostnadsram.

Förslag till Punkt 10 - Val av styrelse samt revisorer

Omval av Tommy Lundqvist som fortsatt styrelseledamot. Tommy Lundqvist
föreslås utses fortsatt till styrelsens ordförande.

Nyval av sytelseledamot Håkan Blomdahl styrelseordförande i Mertiva AB
och Arbona AB, samt Martin Zetterström VD i Arbona AB.

Som suppleant till styrelsen föreslås Ole Oftedal VD i Tcecur AB.

Till revisor föreslås omval av Finnhammars Revisionsbyrå AB med Jonas
Forsberg som huvudansvarig revisor intill årsstämman 2019.

TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik
och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den
offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla
specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar
avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets
mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna
produkter och lösningar, genom agenturer från världsledande
producenter och årterkommande tjänster och service. Koncernen består
av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB
och Mysec Sweden AB.

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North och Mangold
Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser tel. +46 8 5030 1550,
email CA@mangold.se,.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Ole Oftedal, VD och koncernchef TCECUR
+ 46 70 592 75 99
ole.oftedal@tcecur.se
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/tc-connect-ab/r/forslag-till-bolagsstamma-for...
https://mb.cision.com/Main/15884/2822241/1049794.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.