Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-17

Telia Company: Återköp av aktier i Telia Company under vecka 7 2020

Pressmeddelande 2020-02-17

Telia Company AB (publ) (LEI-kod 213800FSR9RNDUOTXO25) har under
perioden den 10 februari 2020 till och med den 14 februari 2020
återköpt sammanlagt 2 500 000 egna aktier (ISIN-kod: SE0000667925).
Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt
5 GSEK som Telia Company offentliggjorde den 16 april 2019.
Återköpsprogrammet, som löper mellan den 16 april 2019 och den 21
februari 2020, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen
(EU) 596/2014 ("MAR") och EU-kommissionens delegerade förordning (EU)
2016/1052 ("Safe harbour-förordningen").

Under perioden den 10 februari 2020 till och med den 14 februari 2020
har aktier i Telia Company återköpts enligt nedan.

Datum Aggregerad daglig Viktat genomsnitts Totalt
volym (antal -pris per dag(SEK) transaktionsvärde
aktier) per dag (SEK)
10 40,9881 24 592 860
februari 600 000
2020
11 40,7679 8 153 580
februari 200 000
2020
12 41,1576 20 578 800
februari 500 000
2020
13 40,8805 20 440 250
februari 500 000
2020
14 41,3091 28 916 370
februari 700 000
2020

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Goldman Sachs
International, England för Telia Companys räkning. Efter ovanstående
förvärv uppgår Telia Companys innehav av egna aktier per den 14
februari 2020 till 117 279 446 aktier. Det totala antalet aktier i
Telia Company uppgår till 4 209 540 375 aktier.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt
artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs
detta pressmeddelande. Sedan den 16 april 2019 och till och med den
14 februari 2020 har sammanlagt 117 279 446 aktier i Telia Company
återköpts inom ramen för detta program. Sammanlagt får återköp ske av
högst 420 954 037 aktier. För information om samtliga transaktioner i
återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms
webbplats:

http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/s...

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investerare

Andreas Joelsson, chef Investor Relations
Tel: +46(0)70 863 33 27
andreas.joelsson@teliacompany.com

Media

Ralf Bagner, pressansvarig
Tel: +46(0)70 338 72 48
ralf.bagner@teliacompany.com

Denna information är sådan information som Telia Company AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 17 februari 2020 kl. 07:30 CET.

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30,
besök Newsroom (http://www.teliacompany.com/sv/nyhetsrum/) och följ
oss på Twitter @Teliacompany (https://twitter.com/Teliacompany).

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka
21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens
mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet
som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få
tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet
runt - året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och
telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt
huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm.
Läs mer på www.teliacompany.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/telia-company/r/aterkop-av-aktier-i-telia-com...
https://mb.cision.com/Main/40/3036688/1194955.pdf
https://mb.cision.com/Public/40/3036688/b2aca0cfb6bfe72c.pdf

Författare Cision News