Du är här

2018-02-28

Tobin Properties: Tobin Properties AB (publ) bokslutskommuniké januari-december 2017

"Med genomförd kapitalförstärkning i ryggen står vi väl rustade för
att leverera i pågående projekt under 2018" - Erik Karlin, VD Tobin
Properties

PERIODEN JANUARI-DECEMBER 2017

· Bindande avtal om försäljning av lägenheter tecknades till ett
värde om 1 202 MSEK (892).

· Rörelseresultatet ökade till 53,7 MSEK (48,2).
· Resultatet efter skatt uppgick till 28,0 MSEK (43,3).
· Resultatet per aktie uppgick till 1,16 SEK (3,69). 1)
· Antalet bostäder sålda på bindande avtal uppgick till 262 (102).
· Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 416 (76).
· Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 493 (406).
· Styrelsen föreslår en utdelning för helåret 2017 om 11,50 SEK
(11,50) för preferensaktien och om 0 SEK (0) för stamaktien.

KVARTALET OKTOBER-DECEMBER 2017

· Bindande avtal om försäljning av lägenheter tecknades till ett
värde om 48 MSEK (108).

· Rörelseresultatet uppgick till 0,0 MSEK (9,7).
· Resultatet efter skatt uppgick till -14,4 MSEK (3,8).
· Resultatet per aktie uppgick till -1,33 SEK (-0,21). 1)
· Antalet bostäder sålda på bindande avtal uppgick till 13 (14).
· Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 148 (76).
· Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 493 (406).
1) Ingen utspädningseffekt föreligger.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· December: avyttring av Gladan 5, 6 och 7 med en positiv
resultateffekt om 9,5 MSEK.

· December: avtal med Klövern om riktad kontantemission och
garanterad företrädesemission samt resultatprognosför 2017 och 2018.

· November: region Uppsala häver avtalet avseende
Fjärdingenfastigheterna.

· Oktober: beslut om att skjuta upp tillträdet av
Fjärdingenfastigheterna i Uppsala.

· Juni: notering av obligationslån om 500 MSEK på Nasdaq Stockholms
företagsobligationslista.

· April: avtal om ett framtida förvärv av ett trettiotal
sammanhängande villatomter om cirka 35 000 kvm mark i Nacka.

· April: markanvisningsavtal med Sundbybergs kommun.
· Mars: emission av obligationer om 30 MSEK.
· Januari: emission av obligationer om 170 MSEK.
· Januari: förvärv av intressebolaget SBG Gravensteiner.
Köpeskilling cirka 130 MSEK.

· Januari: förvärv av fastighet på Lidingö om 40 MSEK.
· Januari: förvärv av Fjärdingenfastigheterna i centrala Uppsala om
225 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

· Bindande avtal om försäljning av lägenheter till ett värde om 10
MSEK.

· Extra bolagsstämma beslutade om en nyemission om 150 MSEK före
avdrag för transaktionskostnader och en företrädesemission av högst 2
592 383 stamaktier.

· Företrädesemission övertecknas och Tobin Properties tillförs 52
MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

· Rutger Arnhult (Klövern) väljs in som ledamot i Tobin Properties
styrelse.

· Styrelsen i Tobin Properties meddelar sin uppfattning att bolagets
aktieägare inte ska acceptera ett budpliktsbud om 22,65 SEK per
stamaktie samt 108,50 SEK per preferensaktie från Klövern AB (publ)
då budpliktsbudet inte reflekterar Tobin Properties bolagsvärde ur
ett finansiellt perspektiv.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN GÅ IN PÅ WWW.TOBINPROPERTIES.SE ELLER
KONTAKTA:

Per Alnefelt, CFO Tobin Properties. Telefon +46-72 717 02 17, e-post
per.alnefelt@tobinproperties.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 februari 2018 kl. 08.00 CET

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är
att utifrån den moderna storstadsmänniskans behov utveckla
funktionella och väldesignade bostäder och tillhörande fastigheter.
Tobin Properties projektportfölj består av 20 utvecklingsprojekt om
ett bedömt totalt utvecklat värde om cirka 12 800 MSEK. Bolaget har
en stam- och preferensaktie noterad på Nasdaq First North Premier
samt ett obligationslån noterat på Nasdaq Stockholm. Avanza Bank AB
agerar Certified Adviser åt bolaget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tobin-properties/r/tobin-properties-ab--publ--...
http://mb.cision.com/Main/9659/2461387/798394.pdf
http://mb.cision.com/Public/9659/2461387/8aa0a252686aa9fd.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.