Du är här

2018-02-05

Tobin Properties: Tobin Properties offentliggör utfall i företrädesemission

Utfallet för Tobin Properties AB (publ) ("Bolaget" eller "Tobin
Properties") företrädesemission, för vilken teckningsperioden
avslutades den 31 januari 2018, visar att 2 332 388 stamaktier
tecknades med stöd av teckningsrätter vilket motsvarar cirka 90
procent av de erbjudna stamaktierna. Därtill har teckningsanmälningar
motsvarande 1 000 189 stamaktier mottagits för teckning utan stöd av
teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 39 procent av antalet
stamaktier i företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således
fulltecknad. Det garantiåtagande som Klövern AB (publ) lämnade i
företrädesemissionen har inte behövt utnyttjas. Genom nyemissionen
kommer Tobin Properties att tillföras cirka 52 MSEK före avdrag för
emissionskostnader.

De som av Euroclear Sweden AB var registrerad som stamaktieägare i
Tobin Properties på avstämningsdagen den 15 januari 2018 hade
företrädesrätt att teckna stamaktier i företrädesemissionen. För
varje innehavd stamaktie i Bolaget erhölls en (1) teckningsrätt. Fyra
(4) teckningsrätter berättigade till teckning av en (1) ny stamaktie
till teckningskursen 20 SEK. Härutöver erbjöds möjlighet att anmäla
sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

De som har tecknat stamaktier utan stöd av teckningsrätter kommer att
tilldelas stamaktier i enlighet med de principer som anges i
prospektet. Besked om tilldelning till de personer som tecknat
stamaktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 6
februari 2018. Tecknade och tilldelade stamaktier ska betalas kontant
senast på likviddagen, den 8 februari 2018, i enlighet med
instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare
erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares
rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Genom företrädesemissionen kommer Tobin Properties aktiekapital att
öka med 259 238,30 SEK till 2 146 215,70 SEK och det totala antalet
aktier kommer att öka med 2 592 383 stamaktier till 21 462 157
aktier, varav 20 461 915 utgörs av stamaktier och 1 000 242 utgörs av
preferensaktier av serie A, när företrädesemissionen registrerats hos
Bolagsverket.

De nya stamaktierna som tecknats med eller utan stöd av
teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på Nasdaq First North
Premier i Stockholm från och med den 14 februari 2018.

Rådgivare

ABG Sundal Collier är sole manager och finansiell rådgivare och Baker
McKenzie är legal rådgivare i samband med företrädesemissionen.

För mer information vänligen gå in på www.tobinproperties.se eller
kontakta:

Erik Karlin, CEO

Telefon +46 70 420 44 33, E-post erik.karlin@tobinproperties.se

Denna information är sådan som Tobin Properties AB ska offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5
februari 2018, kl. 22.15.

Om Tobin Properties

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är
att skapa väldesignade bostäder med funktionella lösningar utifrån
medvetna människors behov. Tobin Properties projektportfölj består av
utvecklingsprojekt med ett bedömt totalt utvecklat värde om cirka 12
800 miljoner kronor. Tobin Properties har en stam- och preferensaktie
noterad på Nasdaq First North Premier och ett obligationslån noterat
på Nasdaq Stockholm. Avanza Bank AB agerar Certified Adviser åt
bolaget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tobin-properties/r/tobin-properties-offentligg...
http://mb.cision.com/Main/9659/2445513/787408.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.