Du är här

2018-02-14

Toleranzia AB: Idag inleds teckningstiden i Toleranzias (publ) företrädesemission om ca 24 MSEK

Idag den 14 februari 2018 inleds teckningsperioden för Toleranzias
företrädesemission. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs
Toleranzia initialt ca 24 MSEK. Emissionen är säkerställd/garanterad
till cirka 80 procent genom teckningsförbindelser om cirka 2,4 MSEK
från nuvarande ägare, Robert Joki, och garantiåtaganden om cirka 16,8
MSEK har erhållits av fonderna Formue Nord Markedsneutral och Modelio
Equity. Tecknings- och garantiåtagandena uppgår således till totalt
cirka 19,2 MSEK. Bolagets värdering uppgår till cirka 24 MSEK innan
nyemissionen.

Toleranzias VD kommenterar:
"Genom nuvarande nyemission tar Toleranzia ett stort steg mot klinisk
utveckling av ett nytt läkemedel som på ett effektivt och
långtidsverkande sätt kan behandla och möjligen även helt bota
patienter med myastenia gravis, en patientgrupp som idag saknar
effektivbehandling. Vår läkemedelskandidat, TOL2, utvecklas mot
myastenia gravis som är en autoimmun sjukdom som leder till allvarlig
muskelsvaghet och en svår livssituation med försämrad livskvalitet
för patienten.

För TOL2 har Toleranzia beviljats särläkemedelsstatus (Orphan Drug
Designation) i USA, vilket medger betydande marknadsexklusivitet samt
omfattande hjälp från regulatoriska myndigheter. Förutom de rent
regulatoriska fördelarna är marknaden för särläkemedel mycket gynnsam
kommersiellt. Vi bedömer att peak-sales för orphan-sjukdomen
myastenia gravis kan uppgå till cirka 1,2 miljarder USD.

Emissionen ger oss resurser till att genomföra flera värdehöjande
aktiviteter såsom storskalig produktion av TOL2 samt toxikologi- och
säkerhetsstudier och förberedelser av kliniska prövningar i människa.
Därutöver kan vi inleda både stabilitetsstudier och arbetet med att
formulera läkemedlet på bästa sätt. Via emissionen räknar vi med att
2019 stå väl rustade för att starta kliniska studier på patienter med
myastenia gravis.

Inom tre år är det min förhoppning att vi framgångsrikt har genomfört
en klinisk fas I/IIa-studie i myastenia gravis och har ingått avtal
med ett ledande läkemedelsföretag som slutför de kliniska studierna
och tar TOL2 till marknaden. Parallellt har vi identifierat och
påbörjat preklinisk utveckling av en ny läkemedelskandidat inom
ytterligare en autoimmun sjukdom där det medicinska behovet
fortfarande är mycket stort."

Erbjudande i sammandrag

· Teckningstid: 14 februari - 28 februari 2018.
· Teckningskurs: Tre (3) kronor per aktie. Courtage utgår ej.
· Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen
den 9 februari 2018 är aktieägare. Varje aktie i Bolaget berättigar
till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till
teckning av en (1) ny aktie.

· Avstämningsdag är den 9 februari 2018. Sista dag för handel i
Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 7
februari 2018 och första dag exklusive rätt att erhålla
teckningsrätter är den 8 februari 2017.

· Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under
perioden från den 14 februari 2018 till och med den 26 februari 2018.

· Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget under perioden 14
februari 2018 tills Bolagsverket registrerat nyemissionen. Denna
registrering beräknas ske omkring slutet av mars.

· Antal aktier i erbjudandet omfattar 7 992 814 aktier.
· Antal aktier innan emission uppgår till 7 992 814 aktier.
· Toleranzias värdering: 24 MSEK, baserat på antalet aktier innan
emissionen multiplicerat med emissionskursen.

· Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen kommer Bolaget
initialt att tillföras cirka 24 MSEK före emissions- och
garantikostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,7 MSEK varav
garantikostnader utgör cirka 1,8 MSEK.

Rådgivare
Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Corpura
Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen
Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Frågor besvaras av Charlotte Fribert, verkställande direktör i
Toleranzia AB

Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com
Kort om Toleranzia
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är
noterat på AktieTorget. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar
immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar.
Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota
sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar
gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen
myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för
vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor
marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i
EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad
neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en
muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. För MG
utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som har potential att
bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen och som
verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken. Toleranzia
grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt
vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök:
www.toleranzia.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/toleranzia-ab/r/idag-inleds-teckningstiden-i-t...
http://mb.cision.com/Main/13336/2452158/791894.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.