Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-12

Toleranzia AB: Toleranzia AB informerar om teckningsoptioner av serie TO2

I samband med Toleranzia ABs ("Toleranzia" eller "Bolaget")
företrädesemission som avslutades i november 2019 emitterades, utöver
4 660 251 aktier, 1 553 417 teckningsoptioner av serie TO2.
Teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt och är noterade på
Spotlight Stock Market. Kursen för Toleranzias aktie var per den 8
maj 1,84 SEK/aktie, vilket är lägre än teckningskursen, och förväntan
är därmed att bolagets finanser inte kommer att förstärkas genom
teckningsoptionsprogrammet. Nedan följer en sammanfattning av
villkoren för teckningsoptioner av serie TO2.

· Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO2 har
fastställts till 4,80 SEK/aktie.

· Teckningskursen har definierats som 70 procent av ett volymvägt
genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktie under perioden 23
april - 8 maj 2020. Teckningskursen kan dock inte understiga 4,80
SEK. Det volymvägda genomsnittet av handelskursen för Toleranzias
aktie under perioden låg på 1,92 SEK/aktie.

· Teckningskursen (4,80 SEK/aktie) överstiger den aktiekurs som
Toleranzias aktie hade per fredagen den 8 maj 2020 (1,84 SEK/aktie).

· Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 äger rum under
perioden 13 maj - 29 maj 2020.

· En teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie.
· Vid intresse att nyttja teckningsoptioner kan anmälningssedel
tillhandahållas av VD, Charlotte Fribert.

· Teckning för direktregistrerade innehavare sker genom insändande
av anmälningssedel samt samtidig kontant betalning senast klockan
15.00 den 29 maj 2020 enligt anvisningar på anmälningssedeln.

· Teckning för förvaltarregistrerade innehavare sker genom
anvisningar från respektive förvaltare. Observera att sista tid för
teckning och betalning då kan vara tidigare.

· Planerat offentliggörande av utfall: Vecka 23 2020.
· Planerad omvandling av interimsaktier till aktier: Vecka 25 2020.
· Teckningsoptioner av serie TO2 som inte utnyttjas för teckning av
aktier senast den 29 maj eller avyttras senast den 27 maj förfaller
och förlorar sitt värde och rensas från VP-konto eller depå.

Styrelseordförande Ola Rönn kommenterar
- Trots att vår förväntan är att bolagets finanser inte kommer att
förstärkas genom teckningsoptionsprogrammet, ser styrelsen positivt
på Bolagets framtid och utveckling. Toleranzia befinner sig i ett
spännande skede och arbetet med Bolagets två läkemedelskandidater,
TOL2 och TOL3, fortlöper enligt tidsplan. Båda projekten fick nyligen
varsitt välkommet finansiellt bidrag från Swelife respektive Vinnova,
och vi känner oss trygga med Bolagets finansiella ställning som
möjliggör för oss att genomföra inplanerade aktiviteter. Samtidigt
undersöker vi kontinuerligt olika finansieringsalternativ för att
skapa optimala förutsättningar att säkerställa Toleranzias
långsiktiga kapitalbehov.

För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Fribert - VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är
noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som
utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna
orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan
lindra eller bota sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar,
enbart minska symptomen. De har potential att bli de första
långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på
den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de
utvecklas för. Toleranzias huvudfokus är den autoimmuna nerv- och
muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), för vilken Bolaget utvecklar
läkemedelskandidaten TOL2. Därtill arbetar Toleranzia med den
autoimmuna blodkärlssjukdomen ANCA-vaskulit, för vilken Bolaget
utvecklar läkemedelskandidaten TOL3. Båda sjukdomarna är så kallade
orphan-sjukdomar (sällsynta sjukdomar) och för båda föreligger ett
stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Toleranzia
grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt
vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök:
www.toleranzia.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/toleranzia-ab/r/toleranzia-ab-informerar-om-t...
https://mb.cision.com/Main/13336/3109320/1246087.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.