Du är här

2018-02-13

Toleranzia AB: Toleranzia offentliggör memorandum, teaser och anmälningssedel

Styrelsen i Toleranzia AB (publ) har upprättat ett memorandum avseende
den förestående företrädesemissionen av aktier, som offentliggjordes
den 18 januari 2018. Med anledning av företrädesemissionen, vilken
inleds den 14 februari 2018, publiceras härmed memorandum, teaser och
anmälningssedel på bolagets webbplats (www.toleranzia.se) och på
AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).

Erbjudande i sammandrag

· Teckningstid: 14 - 28 februari 2018.
· Företrädesrätt: Varje befintlig aktie i Bolaget berättigar till en
(1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av
en (1) ny aktie.

· Teckningskurs: 3 SEK. Courtage utgår ej.
· Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag var den 9
februari 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till
deltagande i företrädesemissionen var den 7 februari 2018. Första dag
för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i
företrädesemissionen var den 8 februari 2018.

· Emissionsvolym: 7 992 814 aktier.
· Vid full teckning ger företrädesemissionen Bolaget ett tillskott
på 23 978 442 SEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna
beräknas uppgå till cirka 3,9 MSEK, varav garantikostnader utgör
cirka 1,8 MSEK.

· Toleranzia har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden
om totalt cirka 19,2 MSEK, vilket innebär att företrädesemissionen är
säkerställd till 80 procent.

· Antal aktier innan företrädesemissionen: 7 992 814 aktier.
· Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att
ske på AktieTorget under perioden 14 - 26 februari 2018.

· Handel med BTA (betald tecknad aktie): Handel med BTA äger rum på
AktieTorget från och med den 14 februari 2018 fram till dess att
företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas
ske i slutet av mars.

Teckningsförbindelser och garantiåtagande
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 2,4 MSEK från
nuvarande ägare, Robert Joki, och garantiåtaganden om cirka 16,8 MSEK
av fonderna Formue Nord Markedsneutral och Modelio Equity. Åtagandena
har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller
liknande.

Rådgivare
Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Corpura
Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen
Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information:
Toleranzia AB
Charlotte Fribert, VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Kort om Toleranzia
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är
noterat på AktieTorget. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar
immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar.
Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota
sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar
gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen
myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för
vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor
marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i
EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad
neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en
muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. För MG
utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som har potential att
bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen och som
verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken. Toleranzia
grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt
vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök:
www.toleranzia.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/toleranzia-ab/r/toleranzia-offentliggor-memora...
http://mb.cision.com/Main/13336/2451120/791219.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.