Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-30

TopRight Nordic AB: Beslut om utdelning av Xpecunia till TopRights aktieägare

Styrelsen i TopRight Nordic AB har beslutat i enlighet med mandat
erhållet på extrastämma 2019-10-15 om utdelning av aktier i Xpecunia
till aktieägarna. Vinstutdelningen ska ske genom så kallad
sakutdelning och verkställas genom att högst 73,33% av innehavet av
aktier i Xpecunia Nordic AB (publ), org.nr 559152-3013 ("Xpecunia")
delas ut till aktieägarna.

Aktierna i Xpecunia är föremål för en aktiesplit 38:1 vilket innebär
att TopRights innehav ökar till 2.850.000 st. Aktierna i Xpecunia
beräknas ha ett värde om 2,11 kronor per st.

Utdelning sker med en (1) Xpecunia-aktie per tio (10) innehavda aktier
i TopRight. Det medför att maximalt delas ut 2.090.000 aktier i
Xpecunia. Inga fraktioner av aktier kommer att delas ut och det
totala antalet Xpecunia-aktier som delas ut till en aktieägare kommer
därför i förekommande fall att avrundas till nedåt till ett helt
antal Xpecunia-aktier.

Aktieägare som har innehav som inte är jämnt delbara med 10 erhåller
inget regleringsbelopp för de överskjutande aktierna. Värdet på de
utdelade aktierna i Xpecunia uppgår därmed till sammanlagt cirka
4.409.900 kronor, vilket motsvarar en utdelning per aktie i TopRight
om 0,21 kronor.

Avstämningsdag för utdelningen är måndagen den 16 december 2019.
Stämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om att senarelägga
avstämningsdagen med upp till en månad om styrelsen så finner
ändamålsenligt för utdelningens praktiska genomförande. Om styrelsen
utnyttjar bolagsstämmans bemyndigande kommer detta att offentliggöras
genom ett särskilt pressmeddelande. De utdelade aktierna beräknas
finnas tillgängliga på aktieägarnas VP-konton cirka tre vardagar
efter avstämningsdagen, preliminärt måndagen den 19 december 2019.

12 december: Sista dagen med handel i TopRight-aktien inklusive
utdelning.

13 december: Aktien handlas exklusive utdelning.
16 december: Avstämningsdag.
De utdelade aktierna beräknas finnas tillgängliga på aktieägarnas
VP-konton cirka tre vardagar efter avstämningsdagen, preliminärt
torsdagen den 19 december 2019.

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30
oktober 2019, kl. 10.00 CET

För ytterligare information vänligen kontakta Anders Myrbäck, VD för
TopRight Nordic AB på 0703-32 30 07 eller via mail,
anders.myrback@toprightnordic.com

TopRight Nordic®
TopRight Nordic arbetar med Pro-AV lösningar, modern glas- och
ljusteknologi som förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper
varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella
exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. TopRight Nordic
AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen.

TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6
115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com

TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt
glas.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/topright-nordic-ab/r/beslut-om-utdelning-av-x...
https://mb.cision.com/Main/16227/2949348/1132573.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.